Tutustu vuosikertomukseemme 2018

24.05.2019

Ekokympin toimintavuonna 2018 alkoi jätehuollon "uusi aika", kun jätehuoltomääräykset uudistettiin. Merkittävin muutos kuntalaisten jätehuollossa oli energiajätteen keräyksen päättyminen ja lajiteltavien jätteiden lisäys rivi- ja kerrostaloissa. Pakkausmuovin keräysjärjestelmä saatiin kattavasti koko toiminta-alueelle kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen myötä. Neuvonta ja tiedotus painottui uusien määräysten myötä muun muassa jätekatosneuvontaan. 

Ekokympin vastaanottama kokonaisjätemäärä oli noin 55 000 tonnia, josta hyödynnettiin 98%. Toimintavuonna jätekeskukseen rakennettiin uusi jätevedenpuhdistamo ja lajitteluaseman toimintoja kehitettiin edelleeen. 

Tutustu Ekokympin toimintavuoteen 2018

Vuosikertomus jaetaan painettuina versioina jäsenkuntien luottamushenkilöille kesäkuussa.