Jätehuoltomääräykset, voimaantulo 10.1.2023

Jätehuoltomääräykset ovat Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymiä paikallisia säännöksiä, joita on noudatettava. Määräykset ovat voimassa koko kuntayhtymän toiminta-alueella, ja ne koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan säännöksiä muun muassa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä, jätehuoltojärjestelmään liittymisestä sekä näiden toimintojen teknisestä toteutuksesta. Määräyksillä säädetään myös jätteiden omatoimisen ja pienimuotoisen käsittelyn edellytyksistä sekä vaatimuksista. Määräyksissä on huomioitu jätteen määrän vähentäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen tai roskaantumisen ehkäiseminen.

Jätehuoltomääräysten yleisessä osassa ei ole sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätelainsäädännöstä ja muista lainsäädännön velvoitteista sekä annetaan yleistä tietoa jätehuollosta. Varsinainen määräysosa sisältää tarkemmat sitovat määräykset. Perusteluosassa selvennetään jätelainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja toiminta-alueella sovittujen linjausten yhteisvaikutusta käytännön soveltamiseen.

Jätehuoltomääräykset 2023 (pdf)

Perusteluosa 2023 (pdf)