Paperi

  • Kirjekuoret (myös ikkunalliset)
  • Kirjojen sisäsivut
  • Mainokset, esitteet ja tuoteluettelot
  • Postikortit 
  • Sanoma- ja aikakauslehdet  
  • Valkoiset kopiopaperit ja tulosteet  
  • Valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit

Vain puhtaita ja kuivia materiaaleja. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. Poista kirjoista kannet ja laita ne sekajätteeseen. Vie paperi keräykseen irrallaan.

Mitä uusiotuotteita keräyspaperista valmistetaan?
Sanomalehtipaperia sekä WC- ja käsipyyhepaperia