Rakennuksen polttaminen

Rakennuksen poistaminen toimintatavasta riippumatta tarvitsee kunnan rakennusviranomaisen luvan tai vähintäänkin ilmoituksen.

Rakennuksen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Tästä kiellosta voidaan rakennuksen omistajan hakemuksesta myöntää lupa poiketa Ekokympin viranomaisen päätöksellä. Ekokymppi tarvitsee ELY-keskukselta loppusijoitusluvan rakennuksen palamisjätteen sijoittamiselle jätepenkkaan sen orgaanisenaineksen enimmäispitoisuuden ylittämisen vuoksi (TOC > 15 %).

Lupaan poiketa jätehuoltomääräyksistä ja rakennuksen hävittämiseen polttamalla on mahdollista ainoastaan pelastustoimen tarve saada rakennuksen polttaminen harjoituskohteeksi. Rakennuksen omistajan taloudellinen intressi ei voi olla hyväksyttävä peruste polttamiselle.

Rakennuksen polttamisen ehdot

- Kohteella on kunnan rakennusviranomaisen purkulupa.

- Kohteella on Ekokympin lupa rakennuksen polttamiseen.

- Kohteelle on tehty selvitys purkutyön jätehuollosta.

- Kyseessä on pelastuslaitoksen harjoituskohde.

- Polttamisajankohdasta on ilmoitettava riittävän ajoissa kunnan ympäristöviranomaiselle, joka tekee poltettavaksi hyväksymistarkastuksen ennen polttamista. Tarkastuksessa todetaan rakennuksesta poistetut polttokelvottomat materiaalit.

- Polttopaikka on tarkastettava ympäristönsuojelutarkastajalla myös polton jälkeen, jolloin todetaan polttojätteiden asianmukainen käsittely. Tarkastuspöytäkirjat on toimitettava Ekokympille.

- Polttamisella ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

- Naapureihin mahdollisesti kohdistuva savuhaitta on otettava erityisesti huomioon seuraamalla sääolosuhteita polttopäivinä. Naapureita on tiedotettava polttamisesta.

- Rakennuksesta on poistettava irtaimisto, polttokelvoton materiaali (esim. sähköjohdot, muovimatot (PVC), kodinkoneet tms. vaaralliset jätteet ennen polttamista ja toimitettava ne asianmukaiseen käsittelyyn. Polttamisen jälkeen jäljelle jääneet materiaalit (betoni, tiili, metalli, hiiltyneet puut tms.) on käsiteltävä asianmukaisesti ja toimitettava Ekokympin ohjeistamaan paikkaan.

Lupaan tarvittavat hakemukset

- Rakennuksen purkaminen lupa/ilmoitus kaavake (kunnan tai kaupungin rakennusvalvonta) 

- Selvitys purkutyön jätehuollosta

- Vapaamuotoinen polttolupahakemus Ekokympille, jossa on liitteenä kopio kunnan rakennusviranomaisen purkulupa/ilmoitus hakemuksesta.

- Polttamislupaan tarvitaan pelastuslaitoksen ilmoitus siitä, että se aikoo käyttää kohdetta harjoituksiin. Polttamisen voi tehdä sen jälkeen, kun kunnan ympäristöviranomainen on tarkastanut kohteen.