Liete -  omatoiminen käsittely

Lietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Ekokympille. Vakituisilla asunnoilla se on tehtävä vähintään kerran vuodessa, loma-asunnoilla vähintään kerran kolmessa vuodessa. Ilmoitusta omatoimisesta käsittelystä tehdään vain, jos liete sisältää käymälävesiä. Harmaiden vesien omatoimisesta käsittelystä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tiedot voi ilmoittaa myös lähettämällä ne sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta, jota ilmoitus koskee.

Linkki avaa pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.
Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä (pdf)