Jäteastia - poikkeuskimppailmoitus

Vapaa-ajan kiinteistön jätteet voidaan poikkeuksellisesti kuljettaa vakituiselle asuinkiinteistölle, jos niiden välisellä matkalla ei ole kohtuullisesti saavutettavaa aluekeräyspistettä. Aluekeräyspiste on kohtuullisesti saavutettavissa, jos se sijaitsee vapaa-ajan asunnon läheisyydessä tai vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon välisen matkan varrella tai kohtuullisen poikkeaman päässä. Jos aluekeräyspistettä ei ole kohtuullisesti saavutettavissa, voi aluekeräysmaksuvelvollinen lähettää hakemuksen ns. poikkeuskimpasta, jonka kuntayhtymä tapauskohtaisesti voi hyväksyä.

Edellytyksenä poikkeuskimpan hyväksymiselle on myös se, että vakituinen asunto kuuluu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, eli siellä on jätehuoltomääräysten mukainen jätehuoltosopimus jätehuoltourakoitsijan kanssa sekajätteen osalta. Mikäli vakituinen asunto sijaitsee esim. asunto-osakeyhtiössä, on jätteiden toimittamiseen vapaa-ajan asunnolta taloyhtiön jäteastiaan oltava kirjallinen lupa taloyhtiöltä (esim. isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen kokouksen pöytäkirjan ote).

Tiedot voi myös lähettää sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksista, joita haetaan poikkeuskimppaan.

Linkki avaa pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.
Jäteastian yhteiskäyttöhakemus (pdf)