Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jätteenkuljetusyritysten, rakennusliikkeiden, kuntien, teollisuusyritysten yms. käyttöön:
Jätteen siirtoasiakirja (pdf)
Jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle (on lain mukaisin perustein oikeus ottaa vastaan jätettä).