Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jätteen siirtoasiakirja (pdf)  

Jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan (jätteenkuljetusyritykset, rakennusliikkeet, kunnat, teollisuusyritykset) on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle (on lain mukaisin perustein oikeus ottaa vastaan jätettä).