Jätemaksu - kohtuullistamishakemus

Kiinteistön haltijalta peritään vuosittain jätemaksuja. Perusmaksu peritään kaikilta asumiseen käytettäviltä kiinteistöiltä jätelain 78 - 81 §:n perusteella. Jokaiselle kiinteistölle on järjestettävä jätehuolto jätelain 28 §:n mukaan. Kuntayhtymä on järjestänyt niille kiinteistölle, joilla ei ole voimassa olevaa jätehuollon sopimusta jätehuoltourakoitsijoiden kanssa, mahdollisuuden tuoda sekajätteensä rajoitetusti aluekeräyspisteelle, ja sen käyttöoikeuden saa vuosittain perittävällä aluekeräysmaksulla. Jätemaksut vahvistetaan vuosittain jätetaksassa.

Jos jätetaksan mukaista maksua pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä voi maksuvelvollinen hakea siihen poikkeusta kohtuullistamishakemuksella. Jos jätemaksu määrätään päätöksen perusteella jätetaksasta poiketen, maksuperusteet tulee olla tasapauolisia ja kohtuullisia.

Tiedot voi lähettää myös sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta ja riittävät perustelut hakemukselle, jota asian käsittely ei hidastu.

Linkki avaa pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.
Kohtuullistamishakemus (pdf)