Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Rakennus- ja asiakastietojen muutosilmoitus (pdf)

Kiinteistön haltija voi ilmoittaa jätemaksun maksuperusteisiin esim. asukasmäärään, omistajan muutokseen, laskutusosoitteen muutokseen ja rakennuksen käyttötarkoitukseen liittyviä muutoksia erillisellä lomakkeella. Tiedot kirjataan lomakkeelta jätehuollon valvonta- ja laskutusrekisteriin.

Tiedot voi ilmoittaa myös lähettämällä ne sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa muutoksia varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta ja/henkilöstä, jota muutokset koskevat.