Hinnastot

Hinnasto, kuntavastuujäte

Kuntavastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet, kunnan ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä konsernihallinnossa syntyvät jätteet ja hoitokodeissa syntyvät jätteet.

Hinnasto, TSV-jäte 

TSV-jätteitä ovat elinkeinotoiminnan jätteet. Toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Vuosimaksut kotitalouksille

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneisto- / loma-asuntokohtainen vuosimaksu, joka määräytyy käyttötarkoituksen ja henkilöluvun mukaan. Perusmaksua vastaan kotitalouden käytettävissä ovat Ekokympin järjestämät palvelut kuten jäteneuvonta ja vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto.

Aluekeräysmaksu on asuinhuoneisto- / loma-asuntokohtainen vuosimaksu niille kiinteistöille, joilla ei ole jätteenkuljetussopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa. Aluekeräysmaksu määräytyy käyttötarkoituksen ja henkilöluvun mukaan. Maksua vastaan asiakas saa viedä aluekeräyspisteeseen kotitalouden sekajätettä enintään kaksi säkillistä kerrallaan, mutta ei kuitenkaan rakennusjätettä, huonekaluja yms.