Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Hinnastot

Maatilojen muu kuin asumisessa syntyvä jäte (elinkeinotoiminnan jäte) rinnastetaan yritystoiminnan jätteeksi.