Hinnastot

Jätteen vastaanottomaksut

Jätteenkäsittelyhinnastoja on kaksi:

1. Hinnasto, kuntavastuujäte

Kuntavastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet, kunnan ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä konsernihallinnossa syntyvät jätteet ja hoitokodeissa syntyvät jätteet.

2. Hinnasto, TSV-jäte 

TSV-jätteitä ovat elinkeinotoiminnan jätteet. Toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Vuosimaksut kotitalouksille

1) Jätehuollon perusmaksu peritään kaikista asumiskäytössä olevista asunnoista ja loma-asunnoista siitä huolimatta, millaisia sopimuksia heillä on yksityisten palveluntuottajien kanssa. Perusmaksulla katetaan hyötyjätteisiin ja vaarallisiin jätteisiin kuuluvat palvelut.

2) Aluekeräysmaksu (AK-maksu) peritään niiltä asuinhuoneistoilta ja loma-asunnoilta, jotka ovat aluekeräyksen asiakkaita. Maksun määräämistä valvotaan jätehuoltoyritysten toimittamilla aineistoilla. Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspisteiden palvelut. Asiakas saa viedä aluekeräyspisteeseen tavanomaista kotitalouden sekajätettä enintään kaksi säkillistä kerrallaan (ei rakennusjätettä, huonekaluja tms.).