Rakennusjätettä ovat rakentamisessa ja rakennusten purkamisessa syntyvä jäte.