Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistön jätehuolto

Jätehuoltoon liittyminen

Kaikkien asuin- ja lomakiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä on monta eri asuinrakennusta, kaikkien niiden on oltava jätehuollon piirissä. 

Liittymisvaihtoehdot:

  1. Kiinteistökohtainen jäteastia. Kiinteistö on tehnyt sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.
     
  2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa. Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim. naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.
     
  3. Aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteet ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä (jätehuoneita), jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat taajaman ulkopuolella sijaitsevien vakituisten kiinteistöjen sekä erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön. Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen. 

Lajitteluvelvoitteet

Jätehuoltomääräyksien mukaan hyötyjätteet on lajiteltava alla olevan taulukon mukaisesti. Yli kolmen huoneiston kiinteistöillä on näin ollen lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte, muovi- ja kartonkipakkaukset, lasi, metalli ja paperi. 

Huoneistojen
lukumäärä
kiinteistöllä
Biojäte
 
Muovi-
pakkaus

 
Metalli
 
Lasi ja
keramiikka

 
Kartonki-
pakkaus
Paperi

1 - 3

X
        Jätelain mukaan
kaikki rivi- ja
kerrostalot
oltava
keräyksen piirissä
(ei koske haja-
asutusalueita
eikä pientaloja)

4 tai enemmän

X

X

X

X

X
Muut kunnan
vastuulle kuuluvat
kiinteistöt

X

X

X

X

X


Biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia kiinteistöjä. Biojäte joko kompostoidaan itse erillisessä talousjätekompostorissa / kompostikäymälässä tai liitytään erilliskeräykseen, jolloin tehdään sopimus biojäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. 

Pienkiinteistöt (omakotitalot, paritalot ja kesämökit) voivat viedä pakkausjätteitä Rinki-ekopisteelle tai Ekokympin lajitteluasemalle / jätekeskukseen. Tutustu lajitteluohjeisiin!


Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jätelaji Pisin
tyhjennysväli
kesäaikana
(1.5. - 30.9.)
Pisin
tyhjennysväli
talviaikana
(1.10. - 30.4.)
Sekajäte energiaksi 8 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte, 1 - 3 huoneistoa 2 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte, 4 tai enemmän huoneistoja 1 viikko 4 viikkoa
Biojäte, joka kerätään maanalaiseen säiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 4 viikkoa 4 viikkoa
Muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Lasi 8 viikkoa 8 viikkoa
Metalli 8 viikkoa 8 viikkoa
Kartonkipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Paperi tarvittaessa tarvittaessa

 

Jäteastian merkitseminen

Kiinteistön jäteastiat on merkittävä jätelajitarralla, jossa on myös tyhjennyksestä vastaavan tahon yhteystiedot. Merkinnöistä vastaa jäteastian haltija.

Jätteen poltto

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia ja pieniä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kielletty. 

Vaaralliset jätteet ja suuret jäte-esineet ja -kuormat

Vaaralliset ja sähkölaitteet viedään lajitteluasemalle ja Kajaanissa Entrinkiin ja suuret jätteet ja jätekuormat lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.

Jätemaksut