Kiinteistön jätehuolto

Jätehuoltoon liittyminen

Kaikkien asuin- ja lomakiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä on monta eri asuinrakennusta, kaikkien niiden on oltava jätehuollon piirissä. 

Liittymisvaihtoehdot

Kiinteistökohtainen jäteastia 

Kiinteistön haltija tekee sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

Erilliskeräysalueilla bio- ja hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa Ekokymppi. Kartta erilliskeräysalueesta

Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim. naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen tai Ekokympin kanssa.
 

Aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteet ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä, jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen. 

Lajitteluvelvoite 

Jätehuoltomääräysten mukaan 1 - 3 huoneiston kiinteistöllä on lajiteltava biojäte ja sekajäte energiaksi. Yli kolmen huoneiston kiinteistöillä on lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte, muovi- ja kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli ja paperi. Biojäte joko kompostoidaan erillisessä talousjätekompostorissa / kompostikäymälässä tai liitytään erilliskeräykseen, jolloin tehdään sopimus biojäteastian tyhjennyksestä Ekokympin kanssa. Pienkiinteistöt (omakotitalot, paritalot ja kesämökit) voivat viedä pakkausjätteitä Rinki-ekopisteelle tai Ekokympin lajitteluasemalle / jätekeskukseen. Tutustu lajitteluohjeisiin!

Vaihtoehdot biojätteen lajittelulle kotona

1. Biojäteastiat ja niiden tyhjennysvälit

Kiinteistöllä tulee olla biojäteastia erilliskeräystä varten, ellei siellä ole omaa kompostoria. Biojäteastioiden koot vaihtelevat kiinteistön asukasmäärän mukaan. Astian voi hankkia itse tai jätehuoltoyrityksen kautta. Bioastian tyhjennysväli yli kolmen huoneiston kiinteistöillä on yksi viikko kesäaikaan ja enintään neljä viikkoa talvikuukausina (lokakuun alusta huhtikuun loppuun). Pienemmillä kiinteistöillä tyhjennysväli voi olla kesäisin kaksi viikkoa ja talvisin korkeintaan neljä viikkoa. Jotta bioastia ei likaannu, pakkaa biojätteet sanomalehden aukeamaan / paperipussiin tai Compost HOME -sertifioituun biohajoavaan pussiin ja vie ne siinä pihan keräysastiaan. Katso lisää pakkaamisohjeita täältä.

2. Kompostointi

Kotikompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Se soveltuu hyvin omakotitaloille ja kesämökeille. Haja-asutusalueella se on usein ainoa vaihtoehto. Elintarvikejätteen kompostointiin sopii eristetty lämpökompostori. Kompostointi vaatii jonkin verran huolenpitoa, mutta tuloksena saa hyvää multaa. Talvella lämpökompostori usein jäätyy, mutta sitä voi silti täyttää. Ongelma tulee eteen siinä vaiheessa, kun jäätynyt kompostori on täysi ja kevääseen on vielä aikaa. Tällöin pihakompostorin kaverina voi käyttää sisätilojen bokashi- tai matokompostoria. On myös mahdollista tehdä sopimus biojätteen erilliskeräyksestä talvikuukausiksi jätehuoltoyrityksen kanssa. Kun kompostori keväällä herää eloon, voi jätehuoltoyritykselle ilmoittaa keräyksen lopettamisesta. Kompostoreja on hyvä olla kaksi, toinen jälkikypsytystä varten ja toinen varsinaiseen kompostointiin.

Bokashi-kompostointia voi harrastaa ympäri vuoden, mutta sitä voi käyttää myös sen aikaa, kun lämpökompostori on jäässä. Bokashi-kompostointi tapahtuu sisätiloissa. Toinen sisäkompostori on matokompostori. Sinne voi laittaa hedelmien kuoria, vihannesten kuoria, märkää talouspaperia ja ruuan tähteitä (ei mielellään lihaa ja kalaa). Madot ovat tunkiolieroja ja ne syövät oman painonsa verran biojätettä päivässä.

Lisätietoa kompostoinnista, bokashista, matokompostorista ja kuivakäymäläjätteen kompostoinnista.
Tilaa maksutonta kompostointineuvontaa: info@ekokymppi.fi

Kimppa-astia tai kimppakompostori

Edullisin ja ekologisin vaihtoehto biojätteen keräykselle on kompostoida kimpassa naapurin kanssa tai laittaa yhteinen biojäteastia (kimppa-astia). 

Jäteastiat

Kiinteistön jäteastiat on merkittävä jätelajitarralla, jossa on myös tyhjennyksestä vastaavan tahon yhteystiedot. Merkinnöistä vastaa jäteastian haltija. Jäteastioiden tyhjennyksissä on noudatettava jätehuoltomääräysten mukaisia tyhjennysvälejä. 

Jätteen poltto

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia ja pieniä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kielletty. 

Vaaralliset jätteet ja suuret jäte-esineet ja -kuormat

Vaaralliset ja sähkölaitteet viedään lajitteluasemalle ja Kajaanissa Entrinkiin ja suuret jätteet ja jätekuormat lajitteluasemalle tai jätekeskukseen. 

Lietekaivot

Lietekaivojen tyhjentämisestä asiakas tekee sopimuksen jätehuoltoyrityksen kanssa. Mikäli liete on mahdollista käsitellä kiinteistöllä muulla hyväksytyllä tavalla, kuten kalkkistabiloinnilla, voi lietejätteen toimittaa omatoimisesti muualle asianmukaiseen paikkaan.

Sähköinen asiointi

Kiinteistösi bio- jä pakkausjätteiden kuljetuksia koskevat tiedot löydät helposti ja nopeasti sähköisestä asiointipalvelustamme. Palvelussa voit hoitaa myös muita jätehuollon asioita kuten tehdä kompostointi-ilmoituksen ja hakea tyhjennysvälin pidennystä taikka ilmoittaa jäteastian yhteiskäytöstä.

Jätemaksut