Kuulutus, 6.7.2023 saakka

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Lakiuudistuksessa bio- ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämisvastuulle. Muutoksien vuoksi Ekokymppi on valmistellut luonnoksen kuljetustaksaksi. Kuljetustaksaa sovelletaan Ekokympin toimialueella, johon kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Kuljetustaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia bio- ja pakkausjätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Lisäksi taksassa on huomioitu toissijaisen jätehuollon järjestäminen. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuljetustaksan luonnoksesta. Mahdolliset kuljetustaksaa koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 6.7.2023 klo 15 mennessä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistoon, Viestitie 2, 87700 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella palvelut@ekokymppi.fi.

Luonnos kuljetustaksasta ovat nähtävillä 29.5.2023– 6.7.2023 välisen ajan peruskuntien ilmoitustauluilla, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistossa osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani ja Ekokympin tietoverkossa sivulla www.ekokymppi.fi. 

Ekokympin kuljetustaksa 1.8.2023

Kajaani 29.5.2023
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus

Kuulutus, 1.7.2023 saakka

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän viikolla 23 pidetyn yhtymähallituksen sähköpostikokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän www-sivujen virallisella ilmoitustaululla 9.6. – 1.7.2023 välisenä aikana. Viralliselta ilmoitustaululta on linkki pöytäkirjaan.

Kajaanissa 9.6.2023
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallituksen pöytäkirja 9.6.2023 (pdf)

Kuulutus, 20.6.2023 saakka

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän 25.5.2023 pidetyn yhtymähallituksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän www-sivujen virallisella ilmoitustaululla 29.5. – 20.6.2023 välisenä aikana. Viralliselta ilmoitustaululta on linkki pöytäkirjaan.

Kajaanissa 29.5.2023
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallituksen pöytäkirja 25.5.52023

Kuulutus, 12.6.2023 saakka

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän 28.4.2023 pidetyn yhtymäkokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän www-sivujen virallisella ilmoitustaululla 5.5 – 12.6.2023 välisenä aikana. Viralliselta ilmoitustaululta on linkki pöytäkirjaan.

Kajaanissa 5.5.2023

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Yhtymäkokouksen pöytäkirja 28.4.2023 (pdf)