Pienrakentajan jätehuolto

Vähemmän jätteeksi, enemmän hyödyksi

Rakennusjätettä on kaikki rakennettaessa, korjattaessa tai purettaessa syntyvä hukkamateriaali kuten maa- ja kiviaines, puutavara, paperi ja pahvi, muovi, metalli, kipsi, styrox, lasi, käyttökelpoiset rakennusosat, betoni, hyödyntämiskelvoton sekajäte sekä vaaralliset jätteet.

Jätelain mukaan jätteiden syntyä ja haitallisuutta on vähennettävä ja hyötykäyttöä lisättävä. Myös pienrakentajat ovat velvollisia rakennusjätteen haltijoina huolehtimaan jätteistään jätelain edellyttämällä tavalla.

Rakennusjätteen syntyyn vaikuttaa maankäytön ja rakennusten suunnittelu sekä rakentamis-, korjaus- ja purkumenetelmät. Parhaimmat säästöt saadaan, kun ehkäistään jätteen syntymistä esim. hankkimalla kestäviä materiaaleja ja käyttämällä niitä uudelleen sellaisenaan tai muuhun tarkoitukseen. Rakennusjätteen määrä vähenee myös suosimalla määrämittaisia rakennusosia ja materiaaleja, esivalmistettuja rakennusosia ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, välttämällä turhaan pakattuja tuotteita ja turhaa varastointia työmaalla ja tilaamalla tuotteet oikeaan aikaan suoraan käyttökohteeseen.

Hyötykäyttö voi olla materiaalin käyttämistä sellaisenaan, uusiomateriaalina, tai hyödyntämistä energiantuotannossa. Jätteiden hyödyntäminen on suunniteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon paikkakunnan hyödyntämismahdollisuudet. Lajittelemalla rakennusjätteet säästetään selvää rahaa. Jätekuorman hintaa nostaa erityisesti jätteiden seassa oleva painava maa- ja kiviaines. Se kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo tontilla ja pitää erillään muista jätteistä. Puhdas puujäte voidaan käyttää uudelleen esim. valumuoteissa tai hyödyntää polttopuuna.

Vie rakennusjätteet pienerinä lajitteluasemalle tai jätekeskukseen

Pienrakentajat ja kotitaloudet voivat toimittaa pienerät rakentamisen jätettä Ekokympin lajitteluasemille tai Majasaaren jätekeskukseen. Peräkärryllinen hyötyjätettä otetaan maksutta vastaan.

Hyötyjätteitä ovat:

- Kiviainekset; betoni, tiili, klinkkeri

- Puhdas puutavara (kuormalavat ja muu käsittelemätön puutavara)

- Rakennuspuujäte kuten maalatut ja lakatut laudat, kuormalavat, lämpökäsitelty puu ja rakennuslevyt (MDF-levy, lastulevy, parketti, vaneri, laminaatti, puukuitulevy)

- Painekyllästetty puu

- Muovi (ei PVC, joita ovat esim. putket ja letkut)

- Lasi, keramiikka, tasolasi, peililasi

- Metalli

- Paperi ja kartonki

Pieni määrä vaarallisia jätteitä (esim. maali-, lakka- ja liimajätteet) ja sähkölaitteita otetaan myös maksutta vastaan. Hyötykäyttökelvoton ja lajittelematon rakennusjäte on sekajätettä, jota vastaanotetaan lajitteluasemalla ja jätekeskuksessa seuraavasti: a) pienerissä (korkeintaan 1 m³) käyntimaksua vastaan b) kuutiota suuremmista määristä peritään hinnaston mukainen jätemaksu.

Hyötykäyttökelvotonta rakennusjätettä ovat esim. PVC-muovit (putket, letkut, lattiamatot), eristevillat ja purkujätteet, joista ei hyötyjätteitä saada erilleen.