Jäteastia - tyhjennysvälin pidennys

Mikäli määräysten mukainen tyhjennysväli on sellainen, ettei kiinteistön jäteastia täyty kokonaan, voi kiinteistön haltija hakea jäteastian tyhjennysvälille pidennystä. Pisin mahdollinen haettava tyhjennysväli on 16 viikkoa. Hakemuksesta saa tyhjennysvälin pidentämistä koskevan päätöksen, joka toimitetaan tiedoksi myös hakemuksessa ilmoitetulle jäteastian tyhjentäjälle. Päätöksen jälkeen hakijan on vielä sovittava jäteastian tyhjentämisestä erikseen jätehuoltourakoitsijansa kanssa, jotta uusi tyhjennysväli soveltuu heidän ajoreiteilleen.

Ennen tyhjennysvälin pidennyksen hakemista kiinteistön haltijaa suositellaan tarkastelemaan jäteastian kokoa suhteessa muodostuvaan jätemäärään. Jäteastialle ei myönnetä tyhjennysvälin pidennystä, jos jäteastia on syntyvään jätemäärään nähden ylisuuri.

Tiedot voi lähettää myös sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta ja riittävät perustelut hakemukselle, jota asian käsittely ei hidastu.

Linkki avaa pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.
Tyhjennysvälin pidennyshakemus (pdf)