Kuivakäymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymäläjätettä saa Ekokympin jätehuoltomääräysten mukaan erilliskompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Hankintalista

 • Kuivakäymälä
 • Kuiviketta (seosainetta)
 • Kuivikkeen annostelukauha
 • Kompostori tai kompostikehikko
 • Kottikärryt, talikko ja lapio

Kun valitset kuivakäymälää, ota huomioon

 • Käyttäjien määrä
 • Käyttöaika
 • Käytön ja huollon vaivattomuus
 • Käymäläjätteen käsittelyn helppous ja hygienisyys

Kuivakäymälän voi rakentaa itse tai hankkia valmiina. Markkinoilla on kompostikäymälöitä, kuivikekäymälöitä ja varastoivia käymälöitä. Erillistä kompostoria tai kompostikehikkoa tarvitaan silloin, kun jäte ei käymälässä ehdi valmistua valmiiksi mullaksi. Käymäläjäte voidaan laittaa jälkikompostoitumaan myös puutarhajätekompostiin.

Valitse kuivakäymälälle sopiva paikka ja aloita käyttö

 • Huomioi, että käymälästä ei saa valua nesteitä maahan.
 • Sijoita paikkaan, jossa on tilaa käymälän tyhjentämiselle.
 • Mieti paikka myös käymäläjätteen kompostoinnille.
 • Aloita kuivakäymälän käyttö.
 • Tehdasvalmisteisissa noudata valmistajan ohjeita.
 • Laita kuivakäymälän pohjalle kuiviketta 10 cm.
 • Peitä jäte aina kuivikkeella.

Välttämätön kuivike eli seosaine parantaa ilmavuutta, sitoo kosteutta ja ravinteita, nopeuttaa hajoamista, vähentää hajuja ja kärpästen esiintymistä. Kuivakäymälän toimiva kuivike on 50 % puuhaketta ja 50 % turvetta (lannoittamaton ja kalkitsematon rahkaturve). Muitakin kuivikkeita voi käyttää mm. kuorike, kutterinlastu ja pihan haravointijäte. Älä laita kuivakäymälään kalkkia, tuhkaa, kemikaaleja tai kompostin heräteaineita.

Tyhjennä käymälä tarpeen mukaan

Käymälästä tyhjennettävän kiinteän jätteen jatkokäsittely riippuu siitä, kuinka hyvin se on jo käymälässä kompostoitunut. Täysin kompostoitunut multa ei tarvitse jälkikompostointia. Osittain kompostoitunut jäte jälkikompostoidaan. Raakajäte, joka ei ole ollenkaan vielä kompostoitunut, kompostoidaan. Käymäläjätettä ei saa haudata maahan eikä laittaa sekajäteastiaan. 

Kompostoi käymäläjäte

Laita kompostin pohjalle muovi tai pressu, kompostista ei saa valua nesteitä maahan. Lisää tiiviin pohjan päälle turvetta imemään kosteutta. Laita turvekerroksen päälle salaojitukseksi kerros karkeampaa ainetta (hake, kuorike, risusilppu) tai salaojaputket. Lisää seuraavaksi kompostoitava käymäläjäte. Tarkista kokoamisvaiheessa jätteen kosteus, lisää tarvittaessa kuiviketta tai vettä. Peitä komposti kannella tai muovilla. Yleensä käymäläjätteen kompostointiin riittää yksi vuosi. Talven aikana komposti jäätyy ja samalla hygienisoituu. Pieniä määriä käymäläjätettä voidaan laittaa puutarhakompostiin herätteeksi ilman pohjan tiivistämistä.

Kompostin kääntäminen ei ole välttämätöntä, mutta se nopeuttaa kompostoitumista. Kääntäminen sekoittaa kompostia, ja näin sen reunaosatkin kompostoituvat. Komposti käännetään, kun sen lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilan tasolle. Älä siis käännä kuumaa kompostia!

Käytä kompostimultaa maanparannus- ja lannoiteaineena

Mullan voit käyttää puutarhassa katteena, vaikka siitä erottuisi vielä kuivikeaineiden rakennetta. Täysin kypsästä mullasta ei enää erotu lähtöaineita ja sitä voi myös sekoittaa koristekasvien kasvualustaan. Kompostimullan paras levitysaika on keväällä. Sopiva levitysmäärä on 2–5 cm kerros eli 20–50 l/m2. Kierrätä myös nesteiden ravinteet. Kuivakäymälöistä saattaa syntyä virtsaa ja suotonestettä. Nesteet voi kompostoida, käyttää puutarhakompostin heräteaineena tai puutarhan lannoitteena.

Kuivakäymälän rakentaminen 

Tarvitset kaksi saavia, joiden pohjaan on tehty reiät. Saavin alle laitetaan leveämpi alusastia, johon nesteet valuvat. Nesteet joko haihtuvat astiasta tai ne valutetaan turpeeseen. Kun saaveja on kaksi, voi toisessa antaa jätteiden rauhassa jälkikompostoitua, kun toista käytetään.

Ravinteiden kierrättäminen kannattaa!

Saat hyvää multaa pihaan – säästät lannoitteiden ja mullan ostossa.
Saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen.
Säästät jätemaksuissa.
Säästät ympäristöä.