Rakennusten purkuohje

Rakennuksen purkamisen voi aloittaa, kun tarvittavat kunnan viranomaisille tehtävät purkuilmoitukset tai -luvat ovat asianmukaisessa kunnossa. 

Rakennuksen purkuvaiheet ja materiaaliryhmät

Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jolloin niiden uudelleenkäyttö on parhaiten mahdollista.

Irtaimen poisto ja kierrätys

Ensimmäisessä vaiheessa rakennus tyhjennetään kaikesta irtaimistosta. Purettavasta rakennuksesta kannattaa säästää kaikki hyödynnettävä materiaali ja rakennusosat ja tarjota niitä käytettyjen rakennustarvikkeiden kauppoihin tai myydä netissä.

Saniteettikalusteet

Hyödyntämättömät keraamiset saniteettikalusteet kuuluvat lasijätteeseen (ei Rinki Oy:n kierrätyspisteisiin). Niistä on poistettava putket, hanat ja muut osat lajiteltaviksi rakennus- tai metallijätteeseen (ei Rinki Oy:n kierrätyspisteisiin) materiaalin mukaan.

Ikkunat ja ulko-ovet

Ovet ja karmit irrotetaan paikoiltaan. Mikäli ulko-oville ole hyötykäyttökohdetta, ne ovat rakennusjätettä, joka toimitetaan jätekeskukseen tai yksittäisinä lajitteluasemille. Kyllästämättömät karmien osat voi sijoittaa rakennuspuujätteeseen. Ikkunoista puretaan karmit, lasi ja pokat erilleen. Lasia otetaan vastaan jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla. Karmit ja pokat ovat rakennusjätettä.

Metallit talteen          

Arvokkaat metalliosat otetaan irti alkuvaiheessa: rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt ja kattopellit.

Sisäpintojen purku

Tapetit, kipsilevyt ja muovimatot jne. irrotetaan. Vinyyliset tapetit ja muovimatot irrotetaan käsin rakennusjätteeseen. Yksittäiset kipsilevyt otetaan vastaan kipsilevyjätteenä lajitteluasemilla tai suurempina erinä jätekeskuksessa

Kattorakenteiden purku

Pinnoitteista tiilet, pelti kerätään erikseen. Ehjät savitiilet ovat haluttuja, ne kannattaa ehdottomasti viedä kierrätykseen. Tiilet kuuluvat betoni ja tiilijätteeseen. Pellitykset ovat luonnollisesti metallijätettä. Ennen 1987 vuotta valmistettu mahdollisesti asbestia sideaineena sisältävä kattohuopa kerätään erikseen asbestijätteenä. Uudempi kattohuopa on rakennusjätettä. Hyväkuntoiset kattotuolit voi käyttää uudelleen.

Eristemateriaalien irrotus

Eristeet poistetaan, säilytys kuivassa tilassa ennen jäteasemalle vientiä. Puhallusvilla ja sahanpuru on mahdollista kerätä talteen imulaitteilla varustetulla jäteautolla. Kivi- ja lasipohjaiset eristeet ovat eristysaineita ja tuodaan erillisenä eränä vastaanottopisteeseen. Niille on oma hintansa. Selluvilla, polystyreeni ja polyuretaani eristeet ovat sekajätettä (sekajäte energiaksi).

Runkorakenteiden purku

Kun rungosta on irrotettu sähköjohdot, putket ja höyrynsulkumuovi, voidaan toteuttaa purku koneellisesti kahmarilla. Käsittelemättömät puuosat otetaan vastaan omalla nimikkeellä kuormamaksun hinnalla.

Ulkoverhouksen purku

Puuverhous: Perinteisellä punamulta, lateksi tai öljymaalilla käsitelty puuverhousmateriaali ovat B-luokan rakennuspuujätettä. Mikäli pintakäsittelyssä on käytetty lyijy tai muita ympäristölle vaarallisia aineita, materiaali on toimitettava C-luokan puujätteenä jätekeskukseen.
Tiili ja betoniverhous: Tiiliverhouksen laasti on analysoitava ennen hyödyntämistä 
Peltiverhous: Metallijätteeseen
Muoviverhous: Rakennusjätteeseen
Mineriittiverhous: Ennen vuotta 1987 valmistetusta materiaalista rakennetut rakenteet ovat asbestin purkumääräysten alaista työtä. Asbestijätteeseen asianmukaisesti pakattuna.

Perustusten purku (koneella)

Maa-ainesten ja lämmöneristeiden poistamisen jälkeen perustukset pilkotaan kuljetukseen ja jatkokäsittelyyn sopivaan muotoon. Mikäli betoni hyödynnetään maanrakentamisessa, se on murskattava mara-asetuksen mukaiseen alle 90 mm palakokoon. Tiilen palakoko on hyödynnettäessä 150 mm. Hyödyntäminen vaatii aina kunnan ympäristöviranomaisen luvan.

Betonijätteen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden raja-arvot esitetään Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 (Finlex) liitteessä 1.

 

Rakennusten purkamisessa syntyvien jätteiden toimituspaikat

 Jätelaji Toimituspaikka
Rakennusjäte:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 50087100
Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- PVC-muoviset pressut, putket, letkut, sähköasennusputket, matot, vinyylilaatat ja –tapetit
- Tuhkat ja palamisjäte
- Kattohuopa (asbestivapaa valmv.<1987)
- Muovit, pahvit, kartonki, rakennuspaperit ja pahvit, paperitapetit
- Maatalousmuovit
- Polystyreeni, polyuretaani ja selluvilla eristeet
- Purkujätteet, joista ei hyötyjätteitä saada erilleen
- Lajittelusta jäljelle jäänyt ”sulppu"
   
Eristysmateriaalit:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Lasi- ja vuorivillapohjaiset eristeet
   

Käsittelemätön rakennuspuujäte:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Käsitelemätön rakennus- ja purkupuu, kuormalavat
- Saa sisältää saranaa pienempiä metalliesineitä
   

B-luokan rakennuspuujäte:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Maalatut ja lakatut laudat
- Lämpökäsitelty puu ja rakennuslevyt, MDFlevy, lastulevy, parketti, vaneri, laminaatti, puukuitulevy
- Saa sisältää saranaa pienempiä metalliesineitä
   
Ikkunat ja ovet:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Yksittäiset kappaleet
lajitteluasemien rakennusjätteeseen

- ovien ja ikkunoiden karmit ja pokat
   

Kyllästetty puu:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Painekyllästämällä käsitelty vihreä ja ruskea puutavara
- Krosoottikyllästetyt pylväät ja ratapölkyt
   

Betoni ja kevytbetoni:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Lajitteluasemat

- palakoko alle 0,09 m
- palakoko 0,09 – 1,0 m
   

Tiili ja klinkkeri:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Lajitteluasemat

- palakoko alle 0,15 m
- palakoko 0,15 – 1,0 m
   

Kipsilevyjäte:

 

Saa sisältää:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- tapettia (myös lasikuitutapetti)
- maalia, ruuveja nauloja
- keraamisia laattoja
   

Metallijäte:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Lajitteluasemat

- Romumetalli
- Kattopellit, räystäskourut, syöksytorvet, ikkunapellit, vesijohtoputket, lämmityspatterit, kaapelit
   

Vaaralliset jätteet:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Lajitteluasemat

- Maali-, lakka- ja liimajätteet
- Vastaanotto vain pienerissä
   

Asbesti:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Putkieristeet
- Vinyylilaatat
- Kuitusementti- ja kattolevyt (esim ”Minerit” ja ”Vartti”), kun valmistusvuosi on ennen 1987
- asbestiset ilmastointiputket
   

Lasi ja keramiikka:

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 Kajaani

Alle 3 m³ erät lajitteluasemille

- Lasi, keramiikka, tasolasi, peililasi
- Saniteettikalusteet ilman vesikalusteita