Kompostointi

Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa elolliseen ainekseen sitoutuneet ravinteet uuden elämän kasvuvoimaksi. Kompostoinnissa pieneliöt, kuten bakteerit, sienet ja lierot hoitavat hajottamisen hapellisissa olosuhteissa. Hajoamisen tuloksena syntyy hiilidioksidia, vesihöyryä, ravinnesuoloja ja humusta. 

Tulostettavia kompostointioppaita

Kompostoinnin perusteet

Kompostorin valinta

Kompostoria valittaessa tulisi miettiä käyttötarkoitusta; onko kompostori kesäkäytössä vai ympärivuotisessa käytössä? Kompostoidaanko talousjätettä vai puutarhajätettä vai molempia? Tilavuudessa tulee ottaa huomioon, monenko henkilön biojätteitä kompostoidaan. Hyvältä kompostorilta voidaan edellyttää ainakin kestävyyttä, ilmavaa rakennetta, helppokäyttöisyyttä, jyrsijäsuojausta, lämpöeristettä ja suotovesiallasta. 

Talousjätekompostori

Talousjätteen kompostointi on sallittu vain suljetuissa, jyrsijäeristetyissä komposteissa. Kesäkäyttöön tarkoitettu kompostori voi olla eristämätön. Ympärivuotiseen käyttöön lämmöneristeen tulisi olla vähintään 5 cm.  

Puutarhajätekompostori

Puutarhajätettä voi hyvin kompostoida talousjätekompostorissa. Haravointi- ja puutarhajätettä syntyy usein paljon, eikä kompostorin kapasiteetti riitä. Edullinen ratkaisu on käyttää kasaa, aumaa tai kehikkoa. Kompostorissa ja kehikossa jäte maatuu nopeammin ja pysyy siistimmin koossa. Kehikko on helppo rakentaa itse ja se on hyvä varustaa kannella tai peittävällä pressulla.

Kompostoriin voi laittaa kaiken maatuvan kuten ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret, kahvin ja teen porot, kananmunankuoret, kukkamullat ja kasvinjätteet, talouspaperi jne. Puutarhakompostiin laitetaan puunlehdet, naatit, ruohonleikkuujätteet, silputut oksat ja kukkavarret, kuivatut rikkaruohot yms.

Seosaineet

Seosaineet ovat välttämättömiä erityisesti talousjätteen kompostoinnissa, sitä tarvitaan parantamaan ilmavuutta, sitomaan kosteutta ja hajuja sekä tuomaan hiiltä hajottajien energianlähteeksi. Biojäte peitetään samalla määrällä seosainetta. Myös tiivistyvien puutarhajätteiden, ruohonleikkuujätteiden ja lehtien sekaan on hyvä laittaa karkeampaa ainesta.

Yleisimmin käytettyjä seosaineita ovat:

  • Oksahake: Silputut tai haketetut risut ovat hyvää seosainetta. Se pitää kompostin hyvin ilmavana ja siitä muodostuu runsaasti humusta, joka tekee kompostista erittäin pitkävaikutteista maanparannusainetta.
  • Pihakarike: Haravointijätteet käyvät kompostin seosaineeksi, kunhan niiden seassa on karkeata ainesta kuten neulasia,heinää, sammalta ym.
  • Kuorike: Kuivattu ja murskattu havupuun kuori on hyvä seosaine, joka pitää kompostin ilmavana ja sitoo hajuja ja kosteutta.
  • Kutterinlastu: Kuivasta puusta höylätty lastu pitää kompostin kuohkeana, mutta hajoaa erittäin hitaasti. Lastuun onkin hyvä sekoittaa turvetta suhteessa 1:1.
  • Sahanpuru on yksinään liian hienojakoista. Sekoita se karkeamman seosaineen joukkoon.
  • Turve sitoo tehokkaasti kosteutta ja hajuja. Yksinään turve on liian tiivistyvää, joten se kannattaa sekoittaa esim. oksasilpun tai kutterinlastun kanssa. 

Kompostorin perustarpeet

Ilmavuus

Pieneliöt tarvitsevat happea hengitykseensä. Hapensaannin varmistamiseksi kompostin tulee pysyä kuohkeana. Tämä varmistetaan käyttämällä seosainetta, ja sekoittamalla kompostia tarpeen mukaan. Viikoittain siihen voi pistellä reikiä talikolla. Happi voi loppua myös kompostin kastuessa liian märäksi.

Lämpö

Toimivassa kompostissa lämpötila on 40-60C. Talousjätekompostori tarvitsee vähintään 5 cm:n vahvuisen lämpöeristeen.

Kosteus

Kompostimassa on sopivan kostea, kun puristaessasi sitä nyrkissä siitä irtoaa muutama pisara vettä.

Ravinteet

Pieneliöt tarvitsevat hiiltä ja typpeä elintoimintoihinsa. Typpeä on runsaasti ruokajätteessä ja vihreissä kasvinosissa. Hiiltä on kuivissa kasvijätteissä, risuissa ja puulastuissa.

Puutarha- ja talousjätteet täydentävät toisiaan kompostissa, joten paras komposti saadaan sekoittamalla erilaisia jätteitä keskenään.

Tilaa kompostointikurssi meiltä

Järjestämme kompostointikursseja veloituksetta esimerkiksi kyläyhdistyksille ja muille yhteisöille. Tiedustelut: info@ekokymppi.fi