Liete - tyhjennyksen keskeytys

Lietekaivot on tyhjennettävä vakituisella asunnolla kerran vuodessa ja loma-asunnolla kerran kolmessa vuodessa. Mikäli kiinteistö on käyttämätön pidemmän aikaa kuin vaadittu tyhjennysväli, voidaan tyhjennysvelvoitteelle ilmoittaa keskeytys. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on keskeytyksen ajan luotettavasti esitetyn syyn perusteella kokonaan käyttämätön, ja että lietekaivot on tyhjennetty ennen keskeytyksen alkamista.

Tiedot voi ilmoittaa myös lähettämällä ne sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta, jota ilmoitus koskee.

Linkki avaa pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.
Ilmoitus asumislietteen tyhjennyksien keskeytyksestä (pdf)