Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jäteneuvonta ja valistus

Jäteneuvonnan tarkoituksena on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta. Jäteneuvonta kouluilla, päiväkodeissa, taloyhtiöissä, yhdistyksissä ja tapahtumissa on maksutonta. 

YMPÄRISTÖKASVATUS 

Tarjoamme ympäristökasvatusta kouluille, oppilaitoksille ja päiväkodeille. Voit tilata neuvojan tai Kurre-oravan pitämään toiminnallista opetustuokiota jätteen vähentämiseen, lajitteluun ja kierrätykseen liittyen.

Esimerkkejä ympäristökasvatustunneista:
- Päiväkoteihin Banaanin matka: Kurren kanssa kuljetaan matka banaanista jätteeksi ja mullaksi.
- Päiväkoteihin ja alakouluihin Roskaretki: Kurren tai neuvojan kanssa tutustutaan roskanlajitteluun ja uusiotuotteisiin.
- Yläkouluille, lukioille ja ammattioppilaitoksille lajittelutyöpajat

NEUVONTATILAISUUDET

Tarjoamme neuvontakäyntejä yhdistyksille, yhteisöille, taloyhtiöille yms. Neuvonta sisältää tietoa jätehuollosta, lajittelusta ja jätteensynnyn ehkäisystä. Neuvontakäynnin sisältöön voi esittää toiveita.

Esimerkkejä neuvontatilaisuuksista:
- Jätekatosneuvonta taloyhtiöissä
- Kompostointikurssi kyläyhdistyksille

JÄTEKESKUSVIERAILUT

Toivotamme erilaiset ryhmät tervetulleiksi tutustumaan jätekeskukseen tai lajitteluasemalle. 

TAPAHTUMAT

Osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin, joissa halutaan jakaa tietoa jäteasioista. 

jätevisa

Jätevisalla pelaaja voi mitata jätetietonsa määrää ja oppia uusia asioita jätteenkäsittelystä ja jätteen synnyn ehkäisemisestä. Ekokympin jätevisa: http://www.peliplaza.fi/fi/ekokympin_jate

Tulostettavaa materiaalia

Tiedustelut