Kyselytutkimus yhdyskuntateknisistä palveluista

14.05.2020

800 Kajaanilaista saa lähiaikoina vastattavakseen mm. katujen ja puistojen hoitoa sekä jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn. Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungissa eri puolilla Suomea. Tulosten luotettavuuden vuoksi kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä .

Tutkimuksen toteuttaa Kajaanin kaupungin, Kajaanin Vesi –liikelaitoksen, Ekokympin ja Kainuun pelastuslaitoksen toimeksiannosta Suomen Kuntaliiton pääosin omistama FCG. Tutkimuksen tulokset valmistuvat elokuussa.