Ekokymppi kyselee kompostointitietoja

02.03.2020

Ekokymppi selvittää lähiaikoina omakotikiinteistöjen ja kesämökkiläisten kompostointitietoja. Kuntayhtymän jätteenkuljetusrekisterin mukaan sellaisia kiinteistöjä, joiden biojätteen käsittelytietoja ei ole kirjattu järjestelmään, on noin 26 000. Näille kiinteistöille lähetetään kirjeitse kysely siitä, miten biojäte käsitellään kiinteistöllä. Kyselyyn pyydetään ensisijaisesti vastaamaan sähköisesti.

Selvitys liittyy Ekokympin biojätekampanjaan, jossa on tarkoitus tehostaa biojätteen lajittelua. Kun Ekokympin rekisteri on päivitetty biojätetietojen osalta, aktivoidaan niitä kiinteistöjä, joilla ei ole lainkaan biojätteen lajittelua. Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on joko kompostoitava biojäte tai liityttävä erilliskeräykseen.

Ympäristöministeriön valtakunnallinen biojätekampanja suunnitteilla

Valtakunnallisen jätesuunnitelman 2018-2023 (VALTSU) mukaan tavoitteena on kierrättää 60% yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä. Tämänhetkisten tutkimustulosten mukaan biojätettä on sekajätteen joukossa yli 30 %. Jotta suomalaiset saataisiin lajittelemaan kodeissa ja työpaikoilla, tarvitaan laajaa tiedotusta ja valistusta. Biojätteen valtakunnallinen valistuskampanja (2020-22) on nostettu yhdeksi VALTSUN toimenpiteeksi. Kampanjan suunnittelussa ja rahoituksessa on mukana eri toimijoita kuten KIVO ja sitä kautta kunnalliset jätelaitokset.

Lisätietoa
Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö
044 7100120