Ekokympin kuljetusten hiilidioksidipäästöt laskeneet merkittävästi

24.01.2024

Ekokympin jätteenkuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet lähes 80 prosenttia. Tämä huomattava päästöjen väheneminen on saavutettu, kun Ekokymppi siirtyi viime vuoden aikana käyttämään uusiutuvista raaka-aineista valmistettua HVO dieseliä. HVO dieseliin päädyttiin siksi, että biokaasun käyttömahdollisuutta ei Kainuussa vielä ole.

HVO tulee sanoista Hydrotreated Vegetable Oil, ja kyseessä on siis vetykäsitelty kasviöljy kaikkiin dieselmoottoreihin. Uusiutuva diesel valmistetaan uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. HVO dieselin päästöt ovat 90 % fossiilista dieseliä pienemmät.

Päästöjen väheneminen jatkuu myös tänä vuonna

Vuonna 2022 Ekokympin jätteenkuljetusten CO2-päästöt fossiilisilla polttoaineilla olivat yli 660 000 CO2e kiloa. Kun vuonna 2023 siirryttiin käyttämään uusiutuvaa HVO dieseliä, ja vaikka kuljetukset lisääntyivät 20 prosentilla, päästöt laskivat noin 140 000 CO2e kiloon.

Vuoden 2024 arvioidut kuljetusten päästöt putoavat edelleen. Niiden arvioitu määrä on noin 94 000 CO2e kg. Määrä olisi viidenneksen pienempi, mikäli myös Hyrynsalmen ja Ristijärven alueiden urakoitsija päätyy ajamaan kuljetukset uusiutuvilla polttoaineilla. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Vaikka kestävämmän polttoaineen käyttö on hieman kalliimpaa, Ekokympin sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen näkyy vain vähäisinä kustannuksina asiakkaille. Uusiutuva HVO diesel on 12 prosenttia kalliimpaa fossiiliseen dieseliin verrattuna, mutta tämä vaikuttaa ainoastaan 1,3 prosentin korotuksena kuljetuskustannuksiin. Tämä tarkoittaa, että 240 litran astian tyhjennyshintaan on tullut Ekokympin toimialueella ainoastaan 10 sentin kustannusvaikutus.

Päästöttömät kuljetukset ovat merkittävä askel kohti kestävämpää ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Tässä toiminnassa Ekokymppi on sitoutunut olemaan vahvasti mukana.

Tutustu tarkemmin Ekokympin kuljetuksiin ja niiden päästöihin: Ekokympin kuljetukset ja päästövähennykset 2023 (pdf)

Lisätietoa
Esa Kumpulainen
käyttöpäällikkö, vähähiilisyysasiantuntija
044 710 0059
esa.kumpulainen@ekokymppi.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: