Ekokympin jäteastioita jaetaan kiinteistöille

14.09.2023

Ekokymppi aloittaa jäteastioiden jakamisen alueensa kiinteistöille ensi viikolla. Viikoilla 38 ja 39 jaetaan ns. kaksipyöräiset astiat, joiden koot vaihtelevat 80 – 360 litraan. Loput jäteastiat – ns. nelipyöräiset, 660 – 1000 -litraiset – jaetaan marraskuussa. Jäteastioiden jakelu on osa Ekokympin astiapalvelua, joka mahdollistaa entistä monipuolisemman ja tehokkaamman jätteiden lajittelun ja kierrätyksen. Kaikki Ekokympin toimittamat astiat ovat asiakkaille maksuttomia.

Suurin osa jaettavista jäteastioista on metallinkeräysastioita, jotka toimitetaan kaikkiin taloyhtiöihin. Tämä liittyy lasi- ja metallijätteen yhteiskeräyksen päättymiseen. Uudet lasipakkaus- ja metallinkeräysastiat tulevat korvaamaan aiemmat yhteiskeräysastiat. Kun uusi metalliastia tuodaan, Ekokymppi päivittää samalla vanhaan lasi-keramiikka-metalli -jäteastiaan lasipakkaukset-tarran. Alkuvaiheessa nämä jäteastiat kuitenkin tyhjennetään yhtä aikaa samaan kuormaan, mutta siltikin asukkaiden kannatta harjoitella lajittelua uusien ohjeiden mukaan. Ekokymppi kampanjoi taloyhtiöille näkyvästi loppuvuoden aikana, jotta uudet käytännöt ja lajitteluohjeet tulisivat tutuiksi. Loppuvuonna lasipakkausten ja metallijätteen tyhjennykset aloitetaan erillisinä keräysreitteinä.

Jakelussa viedään myös huomattava määrä biojäteastioita niille kiinteistöille, jotka ovat tilanneet bioastian Ekokympiltä. Lisäksi jaetaan eri kiinteistötyypeille myös muita jäteastioita, kuten muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen tarkoitettuja astioita. . Kaiken kaikkiaan jäteastioita jaetaan pari tuhatta kappaletta.

Uudistukset liittyvät jätelain muutokseen, jonka myötä biojätteiden ja pakkausjätteiden kuljetukset ovat siirtyneet Ekokympin hoidettaviksi. Tavoitteena on edistää ympäristöystävällistä jätehuoltoa ja lisätä materiaalien kierrätystä. Ekokymppi kiittää asiakkaitaan aktiivisesta osallistumisesta parhaan jätehuollon ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Lisätietoa:
Matti Mustapirtti
Logistiikkajärjestelijä
040 736 8890
matti.mustapirtti@ekokymppi.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: