Säästöä taloyhtiön jätehuollon kuluihin – lajittele keräyspaperi oikein

28.11.2023

Jos keräyspaperiastiaan päätyy sinne kuulumatonta jätettä, astia voidaan joutua tyhjentämään sekajätteenä. Se aiheuttaa taloyhtiölle ylimääräisiä kuluja. 

Suomalaiset osaavat lajitella paperin kierrätykseen hyvin. Keräyspaperin kierrätysaste on Suomessa ollut jo vuosia hyvällä tasolla. Paperinkeräysastiaan eksyy kuitenkin yhä sinne kuulumatonta jätettä, ja tästä voi koitua taloyhtiöille ylimääräisiä kustannuksia. 

Paperinkeräyksessä ei voida hyödyntää likaantuneita tai joukkoon kuulumattomia materiaaleja. Esimerkiksi pahvit, paperikassit, lahjapaperit tai kastuneet tai likaantuneet paperit voivat paperinkeräysastiaan joutuessaan aiheuttaa sen, että koko keräyspaperiastia onkin tyhjennettävä sekajätteenä. Tästä koituu taloyhtiöille lasku.  

Paperin kierrättäminen sen sijaan on kuluttajille tuottajavastuun ansiosta ilmaista. Jotta taloyhtiö voi välttyä ylimääräisiltä sekajätteen tyhjennyskuluilta, keräyspaperiastiaan tulee lajitella vain sinne kuuluvat materiaalit. Hyvä muistisääntö on, että kaikki postiluukusta tullut paperi lajitellaan keräyspaperiastiaan. 

Paperikassit ja lahjapaperit eivät kuulu keräyspaperiastiaan 

Kartonkikeräykseen kuuluvat paperikassit ovat yleisin lajitteluvirhe keräyspaperin joukossa. Paperikassit, kuten muutkin kartonkipakkaukset, kuuluvat kartonginkeräykseen. Joulupaperit ja muut lahjapaperit kuuluvat painovärien ja teippiensä takia seka- tai energiajätteeseen. Likaantuneen tai kastuneen paperin paikka on sekajätteessä. 

Myös riittävän suurikokoinen paperinkeräysastia varmistaa osaltaan, että paperit mahtuvat niille tarkoitettuun astiaan ja jätetila pysyy siistinä, eikä maksulliseen sekajätteeseen päädy paperia. 

Sekajätteen määrä kannattaa pitää pienenä kustannusten lisäksi myös ympäristösyistä. Oikein lajitellusta keräyspaperista tehdään uutta sanomalehti- ja pehmopaperia sekä rakennuseristeitä. 

Artikkelin on kirjoittanut Encore Ympäristöpalvelut Oy 27.11.2023

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: