Parasta jätehuoltoa kuntalaisille

01.10.2013

Jätelaitoksen, jätehuolto- ja valvontaviranomaisen yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille.

- Kunnan julkisoikeudellinen palvelutehtävä on yhdyskuntajätehuollon järjestäminen, jotta jätehuolto toimii kaikissa paikoissa, kaikissa oloissa ja kaikkina aikoina.
- Jätelaitos (Kainuussa Ekokymppi) totetuttaa kunnan jätehuoltotehtävää ja tuottaa jätehuoltopalvelut kuntalaisille.
- Jätehuoltoviranomainen (Kainuussa Ekokymppi) hoitaa jätelaissa säädetyt yhdyskuntajätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät.
- Jätehuollon valvontaviranomainen (Kainuussa kuntien viranhaltijat kuten ympäristönsuojelutarkastajat tai -sihteerit ja ELY-keskus) valvoo niin jätteen tuottajia kuin alan toimijoita.

Lataa tästä esite "Parasta jätehuoltoa kuntalaiselle"