Ekokympin asiakaspalvelu saa kiitosta

08.10.2013

Ekokymppi on parantanut tuloksiaan kaikilla toimintansa osa-alueilla, kertoo Ekokympin teettämä asiakastyytyväisyyskysely. Kun tuloksia verrataan kaksi vuotta sitten tehtyyn kyselyyn, merkittävin myönteinen muutos on tapahtunut asiakaspalvelussa:Ekokympin asiakaspalveluun tyytyväisiä oli 58 prosenttia vastaajista, melko tyytyväisiä tai varovaisia arvioimaan 39 prosenttia ja tyytymättömiä vain 3 prosenttia. Tyytymättömien määrä vähentyi noin 10% edelliseen tutkimukseen verrattuna. Vastauksia ammatikseen analysoiva esittelijä piti sitä jopa kansallisesti mitattuna erinomaisena muutoksena.

Tutkimus sisälsi asiakaspalvelun lisäksi kysymyksiä muun muassa lajittelusta, Ekokympin järjestämästä jätehuollosta, keräyspisteiden toiminnasta ja vaarallisen jätteen vastaanotosta.

Ekokympin järjestämä jätehuolto: Vastaajien enemmistön, yli 60%, mielestä Ekokympin järjestämä jätehuolto on tunnettua, luotettavaa, vastuullista, ympäristöystävällistä ja nykyaikaista. Kaikki arviot paranivat vuoden 2011 vastaavista. Huonoimman arvion sai Ekokympin edullisuus.
Lajittelu: Sekä vuonna 2011 että 2013 paperi lajiteltiin parhaiten ja muovijäte huonoiten. Palautteissa toivottiin muovinkeräyspisteitä lisää. 
Keräyspisteet (ekopisteet, aluekeräyspisteet, lajitteluasemat): Noin 90% vastaajista oli tyytyväisiä ekopistepalveluihin. Aluekeräyspisteet todettiin myös tarpeellisiksi, mutta tyytymättömyyttä herättivät pisteiden tyhjennykset. Lajitteluasemat koettiin myös tarpeellisiksi, mutta hinnoittelu jakoi mielipiteitä. Kokonaisuutena kaikki Ekokympin keräyspisteet saivat
kuitenkin paremmat arviot vuoteen 2011 verrattuna.
Vaarallisen jätteen vastaanotto: Kokonaisuutena myös vaarallisen jätteen vastaanotto sai Ekokympin asiakkailta paremman arvion. Tyytymättömyyttä herättivät eniten aukioloajat, vaikka niiden riittävyyttä pidettiinkin parempana kuin kaksi vuotta sitten.

Tutkimuksessa selvitettiin myös tyytyväisyyttä paperinkeräykseen, lajitteluohjeisiin, puutarhajätteen vastaanottoon ja tiedotukseen. Paperinkeräykseen oltiin tyytyväisimpiä ja tiedotukseen tyytymättömimpiä. Kysely toteutettiin postikyselynä touko-kesäkuussa 2013. Lomakkeita lähetettiin 1 000 Ekokympin asiakkaalle. Vastanneita oli 170 (vuonna 2011 vastaajia oli 298) Vastaajien kesken arvotun taulutelevision voitti Alpo Haverinen Kuhmosta. Palkinto luovutettiin voittajalle tänään Kajaanissa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Oikarinen, 044 7100070