Tiilet

Tiilijätettä otetaan vastaan jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla.