Puujäte

Puujätettä vastaanotetaan jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla. Puhdas, käsittelemätön puujäte on oltava erillään rakennuspuujätteestä.