Lannoitteet

Jos lannoitteen sisältö ei ole tiedossa, se on se vietävä vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan kuten lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.

Kivennäislannoitteet on valmistettu ilman typestä ja kallioperän raaka-aineista teollisesti, ja ne ovat helppoliukoisia ja ravinnepitoisuudeltaan korkeita. Luontoon joutuessaan ne saattavat aiheuttaa mm. vesistöjen rehevöitymistä.

Oikein säilytettynä (kuiva, viileä, umpinainen pakkaus) ja alkuperäisen pakkauksen ollessa tallessa lannoite saattaa olla käyttökelpoistakin. Tosin osa ravinteista on saattanut haihtua.