Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Lajittelun ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y X Z Å Ä Ö

Inhalaattori (astmalääkitykseen)

Tyhjänä sekajätteeseen (sekajäte energiaksi).

Jos inhalaattori sisältää lääkeainetta, se on vietävä apteekkiin. Otetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaan.