Haravointijäte

Kompostoi haravointijätteet omatoimisesti puutarhakompostissa tai toimita puutarhajätteiden vastaanottopisteisiin kuten lajitteluasemille tai Kajaanin Risu-Mattilaan. 

Puutarhajätteiden läjittäminen kuntien puistoaluille on kiellettyä.