Uusi vaakaohjelmisto mahdollistaa paperittoman asioinnin jätekeskuksessa

29.12.2021

Ekokymppi ottaa vuoden vaihteessa käyttöön uuden vaakaohjelmiston Majasaaren jätekeskuksessa. Se mahdollistaa jätteen vastaanoton paperittomana, kun punnitustositteet ja siirtoasiakirjat saadaan sähköiseen muotoon. Aktiivisimpien jätteenkuljettajien käyttöön saadaan myös mobiilipunnitus.

Siirtoasiakirjan käyttöönotto sähköisenä liittyy jätelain muutokseen, joka velvoittaa yritysasiakkaita käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa 1.1.2022 alkaen. Siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetettavana on vaarallista jätettä, POP-jätettä, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietettä, rakennus- ja purkujätettä ja pilaantunutta maa-ainesta.

Lisätietoja:
Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
044 710 0120, marjut.kinnunen@ekokymppi.fi