Uudet jätehuoltomääräykset ovat astuneet voimaan

16.01.2023

Ekokympin uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 10.1.2023.

Jätehuoltomääräykset ovat Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymiä paikallisia säännöksiä, joita on noudatettava. Määräykset ovat voimassa koko kuntayhtymän toiminta-alueella, ja ne koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan säännöksiä muun muassa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä, jätehuoltojärjestelmään liittymisestä sekä näiden toimintojen teknisestä toteutuksesta. Määräyksillä säädetään myös jätteiden omatoimisen ja pienimuotoisen käsittelyn edellytyksistä sekä vaatimuksista. Määräyksissä on huomioitu jätteen määrän vähentäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen tai roskaantumisen ehkäiseminen.

Jätehuoltomääräysten yleisessä osassa ei ole sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätelainsäädännöstä ja muista lainsäädännön velvoitteista sekä annetaan yleistä tietoa jätehuollosta. Varsinainen määräysosa sisältää tarkemmat sitovat määräykset. Perusteluosassa selvennetään jätelainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja toiminta-alueella sovittujen linjausten yhteisvaikutusta käytännön soveltamiseen.

Jätehuoltomääräysten keskeisimpiä muutoksia ovat:

  • Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutoksen vuoksi kunnan vastuulle asuinkiinteistöjen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan osalta. Käytännössä Ekokymppi kilpailuttaa nämä kuljetukset. Ekokymppi määrittelee erilliskeräysalueet, joilla näitä kuljetuksia toteutetaan.
  • Kunnan järjestämään kuljetukseen sisältyy astiapalvelu ja pesupalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa uuden astian palvelun alkaessa tai astiarikon tai astian vaihdon yhteydessä. Astiat pestään myös säännöllisin väliajoin.
  • Kompostointi-ilmoitus muuttuu määräaikaiseksi ja ilmoituksessa pyydetään aiempaa laajemmin tietoja kompostoinnista.
  • Kunta velvoitetaan järjestämään poistotekstiilien alueellinen keräys ja kerätty poistotekstiili toimitetaan kotimaahan uusiokuidun valmistukseen.
  • Lasipakkausten ja metallipakkausten erilliskeräys joudutaan eriyttämään aiemmasta metalli-lasin erilliskeräyksestä tuottajayhteisön asettamien vaatimusten vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähintään neljän huoneiston kiinteistöille tulee yksi jäteastia lisää. Aiempi metalli-lasijäteastia voi jäädä metallipakkausten ja pienmetallin erilliskeräykseen ja uusi jäteastia otetaan pakkauslasia varten.
  • Tuottajayhteisöt maksavat korvausta erilliskerätystä pakkausjätteestä. Korvaus maksetaan niille asuinkiinteistöille, joista pakkausjätteitä kerätään kiinteistöittäin.


Tutustu jätehuoltomääräyksiin (pdf)

Tutustu jätehuoltomääräysten perusteluosaan (pdf)

Lisätietoja:

Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
044 710 0070
jukka.oikarinen@ekokymppi.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: