Palaako pottu? -kampanja kannustaa sekajätteen lajitteluun

22.02.2016

"Palaako pottu?" on Ekokympin tämänvuotinen kampanja lajittelun tärkeydestä. Tavoitteena on herätellä kainuulaisia havaitsemaan omaa lajittelukäyttäytymistään ja kiinnittämään erityistä huomiota biojätteen lajitteluun.

Palaako pottu? -kampanja näkyy muun muassa useilla sosiaalisen median kanavilla ja tapahtumissa. Facebookissa on avattu aktiivinen Palaako pottu? –sivu, ja Ekokymppi on ottanut haltuun myös Snapchat-sovelluksen nuoremman kohderyhmän tavoittamiseksi. Blogikirjoittamiseen valitaan tunnettuja kainuulaisia tai jätehuollon toimijoita kertomaan omaa tarinaansa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta. Kampanjan teemaa tuodaan näkyvästi esille myös perinteisissä viestintäkanavissa.

Toimintamalli taloyhtiöille
Kampanjaan liittyen Ekokympin neuvojat ovat mallintamassa taloyhtiöille käytäntöä, jossa lajittelun tuloksena saadaan huolellisesti lajitellut jätteet ja selvää säästöä asunto-osakeyhtiön jätehuollon kustannuksiin. Tällä hetkellä on menossa pilottivaihe parin ennalta valitun taloyhtiön kanssa. Taloyhtiössä tehdään alkukartoitus huoneistojen jäteastioista, jätekatoksesta, jätehuollon kustannuksista ja tehdään pieni tutkimus sekajätteen koostumuksesta. Taloyhtiölle järjestetään tämän jälkeen asukastilaisuuksia, jossa käydään läpi tarvittavat muutokset, jotta huolellinen lajittelu on mahdollista. Tietyn ajan jälkeen voidaan vielä tehdä sekajätteen koostumustutkimus, jonka avulla voidaan analysoida kampanjan vaikutuksia lajittelun näkökulmasta. Tavoitteena on luoda taloyhtiössä helposti käyttöönotettava malli, jonka avulla voidaan tehdä jätehuollon alkukartoitus ja toimenpide-ehdotukset ja siten tehostaa taloyhtiön jätehuoltoa.

Laadukasta polttoainetta ekovoimalaitokseen
Kainuulainen sekajäte kuljetetaan ensi kesästä alkaen poltettavaksi Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokseen, jossa sekajätteen tulee olla korkealaatuista polttoainetta energiantuotantoa varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mukana ei saa olla lasia, metallia eikä biojätettä. Biojätteen osuus sekajätteessä on Ekokympin jätetutkimusten mukaan noin 30 %, joka ekovoimalaitokseen toimitettuna aiheuttaa turhaa kustannusta arviolta 280.000 euroa (mm. kuljetuskustannukset Leppävirralle). Biojäte ei kuulu ekovoimalaitokseen huonon lämpöarvonsakaan takia.

Lue blogikirjoitus

”Palaako pottu?”-kampanjan koordinaattori:
asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen, puhelin 044710020marjut.kinnunen@ekokymppi.fi