Mitä kajaanilaisen roskapussi sisältää?

04.02.2021

Ekokymppi teki viime marraskuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin sekajätteen koostumusta. Kahdeksan näytettä otettiin neljästä sekajätekuormasta, jotka olivat peräisin kajaanilaisista kerrostaloista ja omakotitaloista ja aluekeräyspisteiltä. Tavoitteena oli selvittää, paljonko sekajätteen joukossa on biojätettä, pakkauksia, kierrätyskelpoista jätettä ja muuta jätettä ja paljonko oikein lajiteltua sekajätettä jätepussit sisältävät. Haluttiin myös tutkia, paljonko sekajätepussissa on Riikinvoima Oy:lle polttoon kelpaavaa jätettä. Tutkimuksessa tehtiin myös kiinteistöittäistä vertailua.

Jätetutkimuksen käytännön työt tehtiin marraskuussa, jolloin yhden viikon aikana Majasaaren jätekeskuksen hallissa työskenteli kolme – neljä työntekijää. He lajittelivat sekajätepussien sisällöt 19 eri jätelajiin. Yhden työpäivän aikana he aukoivat yhteensä noin 50 – 60 roskapussia. Päivän päätteeksi jätteet punnittiin.

Tutkimustuloksia
Tutkimuksessa saatiin selville, että sekajäte sisälsi biojätettä 26 %. Oikein lajiteltua sekajätettä oli 34 %. Kierrätykseen soveltuvaa jätettä eli muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä paperi- ja metallijätteitä oli 35 % ja muita jätteitä kuten sähkölaitteita ja vaarallista jätettä loput 5 %. Pakkauksia oli 30 % sekajätteen painosta ja Riikinvoima Oy:lle polttoon kelpaavaa jätettä 63 %.

Kiinteistöittäisessä vertailussa biojätettä oli vähiten aluekeräyspisteiden sekajätepusseissa, 9 %. Eniten biojätettä oli omakotitalojen roskapusseissa, 36 %, ja kerrostaloissakin vastaava osuus oli 33 %. Kerrostaloissa ja rivitaloissa muovipakkausten osuus sekajätteessä oli korkeahko, 17 %, kun huomioidaan, että muovipakkauksille on erillinen roska-astia taloyhtiön jätetilassa.

Lajittelussa on parantamisen varaa
Tulosten perusteella lajittelussa on parannettavaa niin taloyhtiöissä kuin omakotitalouksissa ja loma-asunnoilla. Kerrostaloissa ja rivitaloissa ovat puitteetkin kunnossa, mutta silti takkuaa. Lukuisat taloyhtiöille pidetyt jätekatosneuvontatilaisuudet lienevät tavoittaneet vain niitä ihmisiä, jotka lajittelevat jo entuudestaan. Neuvontatyöhön tarvitaankin uusia työkaluja.

Omakotitaloilla on parannettavaa varsinkin biojätteen lajittelussa. Ekokymppi on selvittänyt viime keväästä lähtien kiinteistöjen tapaa käsitellä biojätteensä. Sen myötä monet lienevätkin aloittaneet joko kompostoinnin tai liittyneet biojätteen erilliskeräykseen. Myös muovipakkausten lajittelua olisi tarpeen lisätä. Omakotitaloudet voisivat esimerkiksi laittaa oman muovipakkausastian pihalleen ja sopia sen tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa.  Taikka viedä muovipakkaukset Rinki-ekopisteelle samalla muiden pakkausjätteiden kanssa.  Autottomien talouksien ainoa vaihtoehto saattaa olla se, että muovipakkaukset laitetaan sekajätteeseen, vaikka tahtotila kierrätykseen olisikin. Haasteita on siis luvassa myös Ekokympille, jonka tehtävänä on kehittää jätehuoltoa ja pyrkiä tekemään lajittelustakin helpompaa.

 

Raportti on luettavissa verkkosivuillamme helmikuun loppupuolella.

Lisätietoja: Anu Koskela, neuvoja, 044 0710 067, anu.koskela@ekokymppi.fi