Luonnos kuljetustaksaksi nähtävillä

29.05.2023

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Lakiuudistuksessa bio- ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämisvastuulle. Muutoksien vuoksi Ekokymppi on valmistellut luonnoksen kuljetustaksaksi. Kuljetustaksaa sovelletaan Ekokympin toimialueella, johon kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Kuljetustaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia bio- ja pakkausjätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Lisäksi taksassa on huomioitu toissijaisen jätehuollon järjestäminen.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuljetustaksan luonnoksesta. Mahdolliset kuljetustaksaa koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 6.7.2023 klo 15 mennessä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistoon, Viestitie 2, 87700 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella palvelut@ekokymppi.fi.

Luonnos kuljetustaksasta on nähtävillä 29.5.2023– 6.7.2023 välisen ajan peruskuntien ilmoitustauluilla, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistossa osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani ja Ekokympin tietoverkossa sivulla virallinen ilmoitustaulu.

Kajaani 29.5.2023

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: