Kiertotaloutta yhdessä kuntalaisten kanssa

12.06.2017

Kaikki kuntalaiset ovat Suomen suurin kiertovoima – siksi Jätelaitosyhdistys on nyt KIVO

Jätelaitosyhdistys ja sen jäseninä olevat kuntien jätelaitokset haluavat kehittää Suomea aktiivisesti kiertotalouden kärkimaaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys uudistaa parhaillaan toimintaperiaatteitaan ja vaihtaa samalla nimekseen Suomen Kiertovoima KIVO. KIVOn voima ovat 5,3 miljoonaa kuntalaista eli yhdistyksen edustamien 33 kunnallisen jätelaitoksen asiakkaat. Vain maanlaajuisella yhteisvastuulla ja valtakunnallisia toimintatapoja innovoimalla Suomi voi ottaa kierrätyksen jättiloikan.

”Suomen kiertotalous tarvitsee nyt lisää voimaa. Aiomme toimia yhä vaikuttavammin ja ihmisläheisemmin päivittäisessä arjessa, sillä ainoastaan yhdessä kuntalaisten kanssa voimme edistää kiertotaloutta. Haluamme olla Suomen suurin ympäristöliike ja siksi uudistimme myös nimemme”, linjaa KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Yhdessä kuntien jätelaitosten kanssa KIVO kehittää, innovoi ja uudistaa jätteiden tehokasta keräämistä, kuljetusta, käsittelyä, kierrättämistä ja hyödyntämistä. Tämä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja takaa samalla ihmisille terveellisen ja turvallisen elinympäristön.

Jatkossa KIVOn rooli kasvaa muun muassa kiertotaloutta edistävässä tutkimusyhteistyössä. Uusimpaan teknologiaan panostamalla voidaan asukkaille tuottaa yhä edullisempia ja ympäristöystävällisempiä palveluja. Yhdessä jäsentensä kanssa KIVO haluaa luoda myös aiempaa tiiviimmän suhteen asiakkaisiinsa tarjoamalla esimerkiksi uutta tietoa ja innovatiivisia toimintatapoja.

”Annetaan hyvän kiertää. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön saralla on vielä paljon kartoittamattomia mahdollisuuksia ja toteuttamattomia tapoja. Vain se, mikä on kierrätyskelvotonta, ymmärretään tulevaisuudessa jätteeksi. Paras jäte on syntymätön jäte”, summaa Riku Eksymä.

KIVOn jäsenlaitokset tuottavat vastuullisesti ja tehokkaasti yhteiskunnallista palvelua, joka turvaa maamme pysymisen elinvoimaisena elämiselle ja yrittämiselle. Kuntien jätelaitokset toteuttavat maanlaajuisen jätehuollon jo nykyisin yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa.

”Kutsumme myös yksityiset toimijat entistä enemmän yhteistyöhön suomalaisen kiertotalouden hyväksi. Yhteinen tavoite on kaikkien jakamaton etu", toteaa Riku Eksymä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Riku Eksymä, Suomen Kiertovoima ry KIVO, puh. 040 838 6643riku.eksyma@jly.fi

Suomen Kiertovoima KIVO edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jätelaitosta, joiden 5,3 miljoonaa asiakasta ovat maamme suurin kiertovoima. Jäsenlaitoksemme toteuttavat asukkaiden jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.