Jätteenkäsittelytaksa 2024: Biojätteen käsittelyhinta laskee

12.12.2023

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 10.11.2023 hyväksynyt jätteenkäsittelytaksan vuodelle 2024. Merkittävä hinnan alennus, 33 %, on tulossa biojätteen käsittelymaksuun. Hinnan alennus johtuu siitä, että biojätteen käsittelypaikan vaihtuessa ensi vuoden alussa Oulusta Kiteelle BioKymppiin vastaanottohinta on pienempi. Muut jätteenkäsittelyhinnat sekä vuosimaksut pysyvät ennallaan.

Muutos biojätteen käsittelyhinnassa tarkoittaa esimerkiksi 140-litraisen biojäteastian käsittelymaksussa sitä, että arvonlisäverollisen käsittelymaksun ollessa tänä vuonna 6,59 € on se ensi vuonna 4,95 €. Astiakohtaiset kuljetusmaksut pysyvät ennallaan.

Ekokympin jätemaksuilla katetaan kaikki ne kustannukset, joita syntyy jätehuollon järjestämisestä kuten jätteenkuljetuksesta ja -käsittelystä, tiedotuksesta ja neuvonnasta sekä jätehuollon kehittämisestä.  Jätehuollon perusmaksuilla katetaan jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen kuten kuljetusrekisterin ylläpito ja hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelykustannukset.

Jättenkäsittelyhinnat jätelajeittain ja astiatyypeittäin vuodelle 2024 (pdf) 

Lisätietoa: Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja, 044 710 0070jukka.oikainen@ekokymppi.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: