Jätemaksuihin 2017 ei korotuksia

29.11.2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous kokoontui perjantaina 25.11.2016 päättämään vuoden 2017 jätetaksasta ja talousarviosta. Toimintaa jatketaan entisten linjausten perusteella.

JÄTETAKSAAN EI MUUTOKSIA
Jätehuollon järjestämisessä ja lainsäädännössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat jätetaksan tarkastamista. Ekokympin toiminnot ja niiden kustannukset saadaan katettua vuodelle 2016 hyväksytyllä taksalla. Ekokympin jätteenkäsittelyhinnasto 2017 (pdf), Astiakohtaiset käsittelymaksut 2017 (pdf)

SEKAJÄTTEET ENERGIAHYÖDYNTÄMISEEN
Jätemäärien on arvioitu pysyvän aiemmalla tasolla. Vuonna 2017 suurin osa sekajätteestä kuljetetaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä. Erilliskerätty energiajäte jalostetaan aiempien vuosien tapaan kierrätyspolttoaineeksi, jolle pyritään saamaan kokonaisvaltainen hyödyntämissopimus. Loppuosa sekajätteestä toimitetaan energiakäyttöön Gemifin Oy:n kautta.

Lisätietoa: Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja, 044 710 0070

Ekokympin hallinto

  • Yhtymähallitus käyttää ylintä päätäntävaltaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä.
  • Yhtymähallituksessa on edustaja kaikista kuntayhtymään kuuluvista kunnista.
  • Yhtymäkokous kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuoden kokouksessa vahvistetaan mm. seuraavan vuoden jätetaksa ja talousarvio. Kevään kokouksessa mm. hyväksytään tilinpäätös ja tehdään muita ajankohtaisia päätöksiä.
  • Ekokympin toimitusjohtaja toimii esittelevänä virkamiehenä yhtymäkokouksissa.