Jätekeskuksen uusi vedenpuhdistamo valmistuu

02.10.2018

Majasaaren jätekeskuksen uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu ja otetaan käyttöön lokakuun lopulla. Jätekeskuksen suotovesiä käsittelevä puhdistamo korvaa nykyisen, 15 vuotta vanhan laitoksen, joka on tullut tiensä päähän.

Uusi jätevedenpuhdistamo käsittelee kaiken kaatopaikalla syntyvän puhdistusta vaativan veden, noin 40­ – 50 000 kuutiota vuodessa. Pääosa puhdistettavasta vedestä on sadevettä ja lunta, joka ei ole haihtunut. Vesi kerätään jätepenkkojen ympärillä olevilla salaojaputkistoilla sekä biojätekentältä ja sekajätteen varastoalueelta. Jonkin verran puhdistamon läpi pumpataan myös pohjavettä.

Jätevedenpuhdistamo poistaa vedestä typpeä, fosforia ja biologisesti happea kuluttavaa kiintoainesta. Puhdistettu vesi lasketaan mittausten ja tarkkailun jälkeen maastoon.

Uusi puhdistamo toimii rakennuksessa, joka on tehty jätevedenpuhdistamoksi ja on toimintavarma. Vanha, konteissa toimiva puhdistamo on ollut altis esimerkiksi salamavaurioille. Uusi jätevedenpuhdistamo maksoi noin 850 000 euroa.

Lisätiietoa: Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja, 044 710 0070