Jätehuoltomääräysten luonnos lausuntokierroksella

01.08.2022

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimialueella on jätelain muutoksen vuoksi vireillä jätehuoltomääräysten päivittäminen. Yhtenäiset määräykset koskevat kaikkia toimialueen kuntia, joita ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala.

Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä jätehuoltomääräyksien luonnoksesta. Mahdolliset jätehuoltomääräyksiä koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 9.9.2022 klo 15:00 mennessä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistoon, Viestitie 2, 87700 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella palvelut@ekokymppi.fi.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä ja jätehuoltomääräysten perusteluosa ovat nähtävillä 1.8.2022 - 9.9.2022 peruskuntien ilmoitustauluilla, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistossa osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani ja Ekokympin internetsivujen virallisella ilmoitustaululla.