Jätehuollon toimintavastuut muuttuvat Ekokympin alueella

03.02.2022

Jätelaki on muuttunut ja sillä on vaikutuksia jätehuollon toteuttamismalleihin myös Ekokympin toimialueella. Osa muutoksista on tullut voimaan jo heinäkuussa 2021, ja osalle on asetettu siirtymäaikaa vuoteen 2022-2024 saakka. Suurimmat muutokset koskevat bio- ja hyötyjätteen kuljetuksia, poistotekstiilien keräystä, kompostointi-ilmoituksia sekä pakkausjätteen kuljetusten hyvitysmaksuja.

 

Biojäte- ja hyötyjätekuljetukset Ekokympin vastuulle

Mullistavin lakimuutos koskee jätteenkuljetuksia. Vuonna 2023 eli reilun vuoden kuluttua Ekokymppi vastaa bio- ja hyötyjätekuljetuksien kilpailuttamisesta ja järjestämisessä kokonaisuudessaan asumiseen käytettävien kiinteistöjen sekä kuntien hallinto- ja palvelukohteiden osalta. Yritystoiminnan jätettä muutos ei koske. Sekajätekuljetukset jäävät lain myötä edelleen vanhaan kuljetusjärjestelmämalliin, jossa kiinteistön haltija itse kilpailuttaa jäteastian tyhjennykset.

Kuljetusjärjestelmän muutokseen valmistaudutaan huolella kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuluvana vuotena tehdään suunnitelmia ja kilpailutuksia eikä toiminnalla ole vuonna 2022 vielä mitään vaikutusta asukkaiden näkökulmasta katsottuna. Vuoden 2023 aikana Ekokymppi on yhteydessä kiinteistön haltijoihin ja antaa ohjeita tulevaa muutosta varten. Ekokymppi on valmistelemassa tarkkaa rajausta alueelle, jossa kuljetuspalvelua tullaan toteuttamaan ja tarjoamaan. Pääsääntöisesti alue muodostuu aiemman erilliskeräyksen perusteella eli jos palvelua on tähän mennessä saanut, saa sitä todennäköisesti jatkossakin. Aluerajaukset julkaistaan vuoden 2023 alussa Ekokympin nettisivuilla.

 

Jäteastiapalvelu kiinteistöille

Ekokymppi on suunnitellut astiapalvelun käyttöönottoa muutoksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että rikkoontuneiden astioiden ja astiavaihtojen yhteydessä Ekokymppi toimittaa kiinteistöille maksutta uudet jäteastiat. Arvion rikkoontuneiden astioiden vaihtamisesta tekee jätteenkuljettaja, isännöitsijä tai huoltoyhtiö. Astiapalvelu sisältää myös tietyn määrän jäteastioiden vuosittaisia pesuja.

 

Poistotekstiilin keräysvelvoite

Poistotekstiili on sellaista tekstiiliä, jota ei voida enää kierrättää (mm. vaatteet, liinavaatteet, verhot, pöytäliinat). Uuden jätelain myötä sille on järjestettävä oma keräys vuoden 2023 alusta alkaen. Erilliskerätty poistotekstiili toimitetaan Paimion upouudelle tekstiilien käsittelylaitokselle, jossa siitä valmistetaan tekstiilin uusiokuitua teollisuuden tarpeisiin. Ekokymppi on parhaillaan suunnittelemassa keräysverkostoa poistotekstiilejä varten. Keräysastiat tulevat lajitteluasemille ja mahdollisesti muiden yhteistyökumppaneiden tiloihin.

 

Biojätteen keräystä ja valvontaa tehostetaan

Lakiuudistus vaikuttaa voimakkaasti useaan biojätteeseen liittyvään seikkaan. Biojätteen keräystä ja käsittelyä halutaan tehostaa ja se asetetaan entistä tarkempaan valvontaan. Jätehuoltoviranomaisella on velvollisuus valvoa kompostointia kiinteistön haltijan tekemisen ilmoituksien perusteella. Kompostointi-ilmoituksen sisältöön tulee lisävaatimuksia mm. kompostorin koko, rakenne ja vuotuinen käyttöaika on ilmoitettava. Tämän lisäksi kompostointi-ilmoitus muuttuu määräaikaiseksi, ilmoitus on tehtävä esimerkiksi viiden vuoden välein. Määräajoista annetaan lisämääräyksiä Ekokympin ensi syksynä uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä.  

 

Pakkausjätteiden keräyksestä korvauksia taloyhtiöille

Tuottajayhteisöt velvoitetaan jätelaissa maksamaan korvauksia erilliskerätyistä pakkausjätteistä yli viiden huoneiston kiinteistöillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ekokymppi hoitaa ko. kiinteistöjen jätteenkeräyksen, ja kerättyjen tonnien perusteella tuottajayhteisö välittää korvausta Ekokympille. Ekokymppi siirtää korvaukset suoraan lyhentämättöminä taloyhtiöille jätemaksulaskun hyvityksenä. Hyvitys on laskennallinen ja sen suuruudesta on määrätty jätelaissa. Tuottajayhteisön korvausvelvollisuus alkaa jo kesällä 2023, mutta ensimmäiset hyvitykset tulevat maksuun takautuvasti vasta vuonna 2024.

Lisätietoja

Marjut Kinnunen
Asiakaspalvelupäällikkö
puh. 044 710 0120
marjut.kinnunen@ekokymppi.fi