Ekovoimalan tontin raivaustyöt ovat käynnissä

22.10.2014

Ekovoimalan tontilla Leppävirralla raivataan parhaillaan puita neljän hehtaarin alueelta. Tontti sijaitsee Riikinnevan jätelaitoksen vieressä. Itse ekovoimalaitos vie tilaa noin hehtaarin, ja piha-alueille tulevat vastaanottoalue, paalikenttä ja polttoaineen varastointialue. Raivaustyöt kestävät arvioilta viisi viikkoa.

Maansiirtotöitä tehdään myös paljon, koska maasto on epätasainen. Voimalan perustusten tekoa päästään aloittamaan joulukuussa, ja laiteasennuksia päästäneen tekemään ensi vuoden elokuussa. Andritz Oy hoitaa rakentamisen tontin raivauksesta lähtien voimalaitoksen valmistumiseen asti. Työmaan etenemistä voi seurata Riikinvoima Oy:n nettisivuilta.

Riikinvoima Oy valvoo laitostoimitusta sekä huolehtii vesi- ja sähköliittymistä. Yhtiö rakentaa myös kaukolämmön siirtoputken Leijukujalle saakka, jossa putki liitetään Varkauden Aluelämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Toimitusjohtaja Juha Räsäsen lisäksi yhtiössä työskentelee nyt kaksi projekti-insinööriä ja assistentti. Yhtiön uudet toimistotilat ovat Varkaudessa Navitas I-rakennuksessa.

Jätevoimalahanke viivästyi laitoskilpailutuksen uusinnan takia alkuperäisestä aikataulusta noin puoli vuotta. Laitosta päästään käynnistämään vuoden 2016 kesällä, ja laitos tulisi olla täydessä käytössä saman vuoden lopussa.

Voimalaan on tulossa kiertoleijupetikattila, joka on polttoteholtaan 54 megawattia. Osakasyhtiöt ovat sitoutuneet toimittamaan poltettavaksi kotitalousjätettä 133 000 tonnia vuodessa. Laitoksen kustannusarvio on noin 123 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee investointia 7 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja
Riikinvoima Oy 
Toimitusjohtaja Juha Räsänen
puh. 040 746 1220
juha.rasanen@riikinvoima.fi