Ekokymppi siirtyy jätekuljetuksissa uusiutuviin polttoaineisiin

18.08.2022

Ekokympin hallinnoimien kuljetusten kilpailuttamissa on otettu käyttöön vuoden 2022 alusta uusiutuvien polttoaineiden käyttövaade. Biokaasu olisi tämän päivän markkinahinnoilla huomattavasti edullisempaa, mutta sen käyttömahdollisuutta biokaasulaitoksen puuttuessa ei vielä ole. Biokaasua polttoainekäyttöön saanemme odotella vielä muutaman vuoden.

Kainuun alueen ainoa uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoainevaihtoehto on HVO diesel, jota on toistaiseksi jakelussa ainoastaan Kajaanissa Neste My dieselin nimikkeellä. Uusiutuvan dieselin noin 10 % korkeampi hinta nostaa jätehuollon kustannuksia 1-2 %.

Uusiutuvalla dieselillä päästöt voivat laskea jopa 90 %

Ekokympin jätteiden kuljetuksista syntyy vuosittain hiilidioksidipäästöjä noin 680 000 kg CO2e. Päästöt kertyvät aluekeräyspisteiden, lajitteluasemien ja Majasaaren jätekeskuksen jätteiden kuljetuksista. Majasaaren jätekeskukseen kertyvistä jätteistä sekajäte kuljetetaan Leppävirralle, rakennusjäte Ouluun ja biojäte Ouluun tai Honkajoelle, ja näistä kuljetuksista syntyy suurin osa – kaksi kolmasosaa – Ekokympin kuljetusten päästöistä.

Uusiutuvan HVO dieselin käytöllä päästöt voivat laskea jopa 90 %. Ekokympin kuljetusten vuoden 2023 arvioidut päästöt ovat uusiutuvaa dieseliä käytettäessä noin 80 000 kg CO2e, mikä tekee 600 000 CO2e hiilidioksidikilon säästön eli hiilikädenjäljen. Kuljetusten käyttämä vuotuinen polttoainemäärä on noin 190 000 litraa. Tällä uusiutuvan polttoaineen litramäärällä edesautetaan myös polttoaineen jakeluvelvoitetavoitteen täyttymistä.

Myös dieselkäyttöisen auton omistaja voi kuluttajana vähentää hiilidioksidipäästöjä uusiutuvalla dieselillä. Polttoaineen käyttäminen onnistuu ilman lisälaitehankintoja tai kalustoinvestointeja. Korkeammat polttoainekustannukset voi peittää esimerkiksi pudottamalla nopeutta satasen alueella kahdeksaankymppiin. Luonnollisesti parhaan tuloksen saa olla ajamatta lainkaan. Muutaman kilometrin työmatkan voi hyvin kulkea myös pyöräillä.

Liikenteestä aiheutuviin hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tarvitsemme kaikkia energiamuotoja. Sähkö, biokaasu ja biodiesel ovat toistaiseksi ainoita liikenteen vähähiilisiä energialähteitä. Niistä voi valita itselleen soveltuvimman huomioiden niiden saatavuuden, käytön ja taloudellisuuden. Pääasia, että ratkaisu tehdään ilmasto edellä.

Lisätietoja

Esa Kumpulainen, käyttöpäällikkö
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi
044 710 0059 esa.kumpulainen@ekokymppi.fi