Ekokympin kuljetuksissa on käytössä jäteastian siirtomaksu

30.04.2024

Ekokymppi perii jäteastian siirtämisestä erillisen maksun, mikäli kiinteistön jäteastia sijaitsee kauempana kuin 10 metriä jäteautosta. Matka jäteastialta mitataan pääsääntöisesti kiinteistön liittymään, johon jäteauto yleensä pysähtyy. Siirtomaksua käytetään silloin, kun jäteastia on pysyvästi yli kymmenen metrin etäisyydellä – jos jäteastian edessä on tilapäisiä esteitä kuten lumikinoksia tai ajoneuvoja, siirtomaksua ei peritä.

Kun jätekatos tai -astia on enintään 10 metrin etäisyydellä, vältät siirtomaksun

Siirtomaksun suuruus on 4,65 € (sis. alv 24%) jokaiselta yli kymmenen metrin siirtämisen ylittävältä osalta. Esimerkiksi jos jäteastian ja jäteauton välinen matka on 18 metriä, siirtomaksun suuruus on tuo 4,65 €. Jos matka on 25 metriä, siirtomaksu on 2 x 4,65 €. Siirtomaksuilta siis välttyy, kun jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti enintään kymmenen metrin etäisyydelle jäteastioista.

Tämä käytäntö perustuu jätehuoltomääräysten 27. pykälään. Uutena asiana on kuitenkin se, että siirtomatkasta peritään nyt korvausta. Ekokymppi maksaa jätehuoltoyritykselle korvausta ylimääräisestä työstä. Siirtomaksulla pyritään kannustamaan asiakkaita harkitsemaan jäteastioiden sijaintia kiinteistöllään tarpeen vaatiessa.

Ekokymppi pitää erittäin tärkeänä omissa jätteenkuljetuksissaan kuljettajien työolosuhteiden muodostamista sellaisiksi, että työn tekeminen on sujuvaa ja ylimääräiset raskaiden astioiden siirrot ovat minimissään.

Lisätietoa:
Matti Mustapirtti, logistiikkajärjestelijä
040 736 8890, matti.mustapirtti@ekokymppi.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: