Ekokympiltä huipputason jäteneuvontaa

23.08.2022

Kajaanilaiset ovat erittäin tyytyväisiä Ekokympin neuvontaan ja tiedotukseen, kertovat tämän vuoden FCG:n Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen tulokset. Tutkimus tehtiin viime keväänä, ja siihen osallistui Kajaanin lisäksi 26 kuntaa. Tutkimuksessa kyseltiin asukkaiden mielipiteitä kunnan teknisistä palveluista.

Kajaanin tulokset jätehuollon osalta ovat vuosi vuodelta parantuneet. Tänä vuonna tehdyssä tutkimuksessa erityisesti jäteneuvonta on saanut huipputulokset, ja tyytyväisyys Ekokympin jäteneuvontaan ja tiedotukseen on parantunut merkittävästi.

Neuvonnan ja tiedotuksen toimivuuden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin jätteiden keräyspisteiden sijaintien ja järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuutta.

Tutustu raporttiin Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 (pdf)