Biojätekyselyt jatkuvat edelleen

03.12.2020

Ekokymppi on kuluneen vuoden aikana kerännyt tietoa siitä, miten omakotikiinteistöt ja kesämökkiläiset käsittelevät kiinteistöllä syntyvät biojätteet. Lähtötilanteessa kuntayhtymän jätteenkuljetusrekisterin mukaan sellaisia kiinteistöjä, joiden biojätteen käsittelytietoja ei oltu kirjattu järjestelmään, oli noin 26 000. Kysely lähetettiin näille kiinteistöille.

Tähän mennessä vastauksista on palautunut 70 %. Vastanneista 80 %:lla on kompostori. Biojätteen erilliskeräyksen piirissä on 5 000 kiinteistöä, joissa on yhteensä 27 000 asukasta. Kiinteistöjä, joissa biojätettä ei lajitella lainkaan, on vastausten perusteella noin 500. Näille asiakkaille Ekokymppi lähettää kehotuksia ja suosituksia lajittelun aloittamiseksi.

Selvitys on osa Ekokympin biojätekampanjaa, jossa on tarkoitus tehostaa biojätteen lajittelua. Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on joko kompostoitava biojäte tai liityttävä erilliskeräykseen. Biojätteen lajitteluvelvoite tiukkenee myös uudistuvassa jätelaissa.