Ekokympin bio- ja hyötyjätekuljetukset alkavat ensi tiistaina

28.07.2023

Bio- ja hyötyjätekuljetukset siirtyivät Ekokympin järjestettäväksi jätelain muutosten myötä. Ekokymppi on kilpailuttanut urakoitsijat, jotka huolehtivat jäteastioiden tyhjentämisestä. Urakoitsijat ovat itse reitittäneet alkavat palvelut ja suunnitelleet ajoreitit mahdollisimman optimaaliseksi. Kuljetukset alkavat tiistaina 1.8.2023 Ekokympin toimialueella eli Kainuun kunnissa ja Vaalassa.

Ekokympillä ei ole käytössään tietoa jäteastioiden edellisestä tyhjennyskerrasta, joten uusi reititys ja tyhjennysrytmi alkavat tavallaan nollatilanteesta. Tämän takia voi kiinteistön jäteastian tyhjennysväli ensimmäisellä tyhjennyskerralla olla aiempaan tyhjennysrytmiin verrattuna lyhyempi tai pidempi. Ensimmäisen tyhjennyskerran jälkeen tyhjennysväli toteutuu sopimuksen mukaisesti.

Mikäli kiinteistön jäteastiaan tulee ns. nollaustilanteen takia liian pitkä tyhjennysväli ja se hankaloittaa kiinteistön jätehuoltoa esim. ylitäydellä jäteastialla, voi asiakas olla yhteydessä Ekokympin asiakaspalveluun ja tilata lisätyhjennyksen ennen varsinaista ensimmäistä ajolistan mukaista tyhjennystä.

Sekajäte ei kuulu Ekokympin keräyksiin, yritysjäte vain tietyin edellytyksin

Muutokset eivät koske sekajätettä eikä keräyspaperia. Sekajätteen kuljetussopimukset jatkuvat asiakkaan ja jätehuoltourakoitsijan välisenä eli ns. kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena kuten aiemminkin.

Yritysjätteet eivät tule Ekokympin kuljetuksiin automaattisesti. Alueen jätehuoltourakoitsijat huolehtivat yritysjätteen kuljetuksista kuten ennenkin. Mikäli yritykselle ei ole kohtuullisesti tarjolla ns. vapailta markkinoilta bio- ja hyötyjätteen kuljetuspalvelua, yritykset voivat tehdä sopimuksen Ekokympin kanssa jätteenkuljetuspalveluista.

Jäteastioiden toimitusongelmat viivästyttävät lasi -ja metallipakkausten erilleen keräämistä

Lasipakkauksia ja metallipakkauksia kerätään tuottajayhteisöjen vaatimuksesta johtuen omiin jäteastioihin. Ekokymppi toimittaa kiinteistöille astiapalvelun kautta maksuttoman jäteastian, jotta näin voidaan menetellä. Valtakunnalliset viiveet jäteastioiden toimituksissa estävät erilleen keräämisen aloittamisen ja niinpä lasi- ja metallijätteen keräystä samaan astiaan jatketaan niin kauan, että astiatoimitukset saadaan jaettua kiinteistöille saakka.

Parasta puhtaasti – uusiutuvalla polttoaineella

Kaikissa Ekokympin kuljetuksissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta. Tällöin hiilidioksipäästöt ovat 90 % pienemmät kuin tavallisella dieselillä ajettaessa. Ekokympin kuljetukset kulkevat tästä syystä Parasta puhtaasti -logon alla.

 

Lisätietoa
asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen
p. 044 7100 120, marjut.kinnunen@ekokymppi.fi