Isännöitsijäinfo lähestyy

26.10.2022

Ekokymppi järjestää Teamsin välityksellä taloyhtiöille tiedotustilaisuuden keskiviikkona 16.11.2022 klo 12-14. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat isännöitsijät, taloyhtiön hallituksen jäsenet ja muut taloyhtiöiden asioita hoitavat tahot. Tilaisuuteen pääsee osallistumaan Teamslinkin kautta: Isännöitsijäinfo

Tilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite toimitetaan tilaisuuden jälkeen kaikille tapahtumaan erikseen ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset tapahtumaan voi tehdä sähköpostilla asiakasneuvoja Kati Kemppaiselle kati.kemppainen@ekokymppi.fi. Kati antaa tarvittaessa myös lisäohjeita tilaisuuden järjestelyistä, puh. 044 7100 138.

Tilaisuus pidetään, koska jätelain ja jätehuoltomääräysten muutokset vaikuttavat Ekokympin toimialueen jätehuollon järjestämiseen ja lajitteluvelvoitteisiin. 

Muutokset lyhyesti:

- Ekokymppi kilpailuttaa erilliskeräysalueilla asumisen ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätteenkuljetukset 1.8.2023 alkaen. Mikäli taloyhtiöilllä on jätehuollon sopimuksia bio- ja hyötyjätekuljetuksista, ne raukeavat lakisääteisen kuljetustoiminnan alkaessa. Sekajäte jää vanhaan järjestelmään eli kiinteistön haltija kilpailuttaa sekajätekuljetukset itse.
Edellä mainitulla on vaikutusta laskutuksiin, eli lasku bio- ja hyötyjätetyhjennyksistä tulee 1.8.2023 alkaen Ekokympiltä ja sekajätetyhjennyksistä urakoitsijalta.

Ekokymppi aloittaa bio- ja hyötyjätekuljetuksien kilpailutukset jätehuoltomääräysten hyväksymisen jälkeen. Prosessi kestää jonkin aikaa, joten taksaan uudet 1.8.2023 voimaan tulevat jäteastiahinnat voidaan hyväksyä vasta kilpailutuksen jälkeen eli täydentävä taksa vuoden 2023 jätemaksuista julkaistaan vasta keväällä 2023.

- Ekokymppi tarjoaa astiapalvelun, jossa uusille jätejakeille tai astiavaihdoille (astiarikko/astiamuutos) toimitetaan maksutta asianmukainen jäteastia kiinteistölle.

- Lasi/keramiikka/metalli -jäteastia poistuu kokonaan käytöstä, ja sen voi muuttaa metallinkeräysastiaksi. Lasipakkausjätteelle on oltava kiinteistöllä oma jäteastia.

- Tuottajayhteisöt maksavat korvausta erilliskerätystä pakkausjätteestä. Korvaus maksetaan niille asuinkiinteistöille, joista pakkausjätteitä kerätään kiinteistöittäin.